Oppisopimus

Oppisopimus on opiskelijan ja työnantajan välillä tehtävä kirjallinen, määräaikainen työsopimus. Oppisopimuskoulutus on työpaikalla tapahtuvaa oppimista, ja opintoja täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Opiskelu edellyttää työpaikkaa; myös yrittäjät voivat lähteä oppisopimusopiskelijoiksi.

Oppisopimuksella voi opiskella kaikkia toisen asteen perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. Teemme eri alojen oppisopimuksia mutta erityisesti olemme keskittyneet humanistisen ja kasvatusalan sekä sosiaali- ja terveysalan oppisopimuskoulutuksiin. Seurakuntaopiston Oppisopimuspalvelut auttaa sinua kaikissa oppisopimukseen liittyvissä asioissa.

Perusinfoa oppisopimuksesta

Opiskelija

 • hanki itsellesi työpaikka tai suorita tutkinto nykyisessä työpaikassasi
 • solmi määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva työsopimus työnantajan kanssa
 • sitoudu henkilökohtaistettuun opiskeluun niin työpaikalla kuin oppilaitoksessa
 • kehität osaamista teorian ja käytännön kautta
 • opit arvioimaan osaamista yhdessä työpaikkakouluttajan kanssa
 • näytät osaamisen tutkintotilaisuuksissa ja saat tutkintotodistuksen sekä yleisen jatko-opintokelpoisuuden
 • selvitä palkkatukikelpoisuutesi TE-toimistosta

Etuudet:

 • opiskelija saa alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa
 • tietopuolinen koulutus ja tutkintotilaisuudet ovat maksuttomia (tutkintomaksu 58 €)
 • osallistuessaan tietopuoliseen koulutukseen opiskelija voi saada matka- ja majoituskorvausta sekä ansionmenetyskorvauksena päivärahaa (15 €/pv) ja perheavustusta (17 €/pv)

Työnantaja:

 • mahdollistaa opiskelijan osallistumisen tietopuoliseen koulutukseen oppilaitoksessa
 • tarjoaa riittävän monipuolisia ja työn kannalta soveltuvia työtehtäviä
 • saa koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvasta ohjauksesta
 • määrittelee oppisopimusopiskelijalle työpaikkakouluttajan
 • voi hakea palkkatukea työ- ja elinkeinotoimistosta palkatessaan työttömän työnhakijan oppisopimuksella.

Haku

Toteutamme alasoveltuvuusarvioinnin oppilaitoksissa tarvittaessa.

Seurakuntaopiston Oppisopimuskoulutukseen haetaan sähköisillä lomakkeilla, jotka ovat sivulla Hakijalle
Täytä hakulomakkeen lähettämisen jälkeen Taustatiedot oppisopimukseen.

Yrittäjän oppisopimus

Yrittäjä, voi kehittää ammattitaitoa tai syventää osaamista yrittäjänä oppisopimuskoulutuksen avulla.

Kun haluat:

 • valmennusta yrittäjyyteen
 • yhdistää liiketoiminnan kehittämisen ja opiskelun
 • laajentaa tai syventää ammatillista osaamistasi
 • suorittaa tutkinnon.

Yrittäjän oppisopimusopiskelussa pääosa oppimisesta tapahtuu ohjatusti omassa yrityksessä. Työssä oppimista tuetaan oppilaitoksen järjestämillä tietopuolisilla opinnoilla, joka on yrittäjälle maksutonta. Koulutukseen liittyvät kehittämistehtävät ja tutkintotilaisuudet kohdistuvat suoraan oman yrityksen toimintaan kehittäen sitä.

Yrittäjän oppisopimuskoulutus ei perustu työsopimukseen vaan yrittäjän ja koulutuksen järjestäjän välillä tehtävään sopimukseen oppisopimuskoulutuksen järjestämisestä.

Yrittäjä valitsee itselleen kouluttavan yrityksen ja sieltä työpaikkaohjaajan (mentorin), joka tukee, ohjaa sekä arvioi ammattitaidon karttumista. Seurakuntaopiston Oppisopimuspalvelut maksaa kouluttavalle yritykselle koulutuskorvausta oppisopimuskoulutuksessa olevan yrittäjän ohjauksesta ja neuvonnasta aiheutuviin kustannuksiin.

Muutoin yrittäjän oppisopimuskoulutuksessa sovelletaan samoja tavoitteita, sisältöjä ja laatuvaatimuksia kuin muussakin oppisopimuskoulutuksessa.

oppisopimuspalvelut-yhteystiedot