Monimuotoiset oppimispolut – Moppe I ja II

Seurakuntaopistossa voit opiskella joustavasti. Halutessasi sinulla on mahdollisuus suorittaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinto ja saada lisäksi alasi työkokemusta jo opintojesi aikana. 2+1-mallissa opiskelet kaksi ensimmäistä vuotta ammatillisesta perustutkinnosta oppilaitosmuotoisessa koulutuksessa Seurakuntaopistolla ja viimeisen vuoden palkallisena oppisopimusopiskelijana työpaikalla.

Innostuitko? Ota ja kysy lisää.

Leena Seppälä, oppisopimuskoordinaattori, p.  044 358 9038, leena.seppala@seurakuntaopisto.fi

Monimuotoiset oppimispolut MOPPE II 2015 – 2016

Miten Moppe II eroaa Moppe I:stä?

Moppe II:sa haetaan nuorille oppimispolkuja oppilaitosmuotoisen koulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen yhdistelmiin. 2+1 mallissa opiskellaan joustavasti perustiedot ja -taidot kahtena ensimmäisenä vuonna oppilaitoksessa ja kolmantena vuonna oppisopimuskoulutuksena työelämässä. Moppe II -hanke tarjoaa erityistä tukea tarvitseville alle 25-vuotiaille ja ilman perusopetuksen jälkeistä tutkintoa oleville nuorille oppimispolkuja kotityö- ja puhdistuspalvelu- sekä kiinteistöpalvelualoille.

Hankkeen tavoitteet

  • löytää erilaisia koulutuspolkuja – ja malleja, joissa yhdistetään oppilaitosmuotoista koulutusta ja oppisopimuskoulutusta
  • edistää opiskelijoiden tutustumista eri palvelualoihin
  • etsiä erilaisia työssäoppimisen ja koulutuksen yhdistämismalleja yhteistyössä kumppaneiden kanssa
  • hyödyntää uutta teknologiaa ja vahvistaa työssäoppimisen ohjaamista vertaismentoroinnin avulla.

Hanke toteutetaan 1.1.2015- 31.12.2016 ja sen rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.  Moppe II – hanke on osa nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistusta.

Hankkeessa mukana olevat oppilaitokset

  • Bovallius-ammattiopisto
  • Keskuspuiston ammattiopisto
  • Seurakuntaopisto

Hankkeessa mukana olevat yritykset

  • kiinteistöalan yritykset Kiinteistöhuolto Seppo Saksa Oy ja Kirkkopalvelut/ kiinteistöhallinnointi
  • kotitalous ja puhdistuspalvelualan yritys Invalidisäätiö

Hankkeen yhteyshenkilö Seurakuntaopiston Oppisopimuspalveluissa

Leena Seppälä, oppisopimuskoordinaattori, p.  044 358 9038, leena.seppala@seurakuntaopisto.fi