På svenska

Seurakuntaopisto är en privat läroanstalt som utbildar sakkunniga för kyrkans och samhällets behov. Samtliga utbildningar vid Seurakuntaopisto har att göra med människomöten, mänsklig tillväxt och samverkan mellan människor. Grundläggande yrkesutbildning inom det humanistiska och pedagogiska området kan anordnas även på svenska.

Seurakuntaopisto har fr.o.m. 1.1.2017 campus i Järvenpää, Lappo, Nykarleby, Pieksämäki och Ruokolahti samt utbildningsutrymmen i Helsingfors. Förutom de egna campusen bedriver Seurakuntaopisto verksamhet bl.a. i Kuopio, Tammerfors och Esbo. Vi har ca 2400 studerande och 170 anställda. Seurakuntaopistos upprätthållare och utbildningsanordnare är Kirkkopalvelut ry.

Till den grundläggande yrkesutbildningen hör:

– handledande utbildning för grundläggande yrkesutbildning

– fem grundexamina, vilka är

  • Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, barnledare och ledare för ungdomar och gemenskaper (finska och svenska)
  • Grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen, hemvårdare och lokalvårdare (finska)
  • Grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen, kock (finska)
  • Grundexamen inom hår- och skönhetsbranschen, frisör onc barberare (finska)
  • Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen (finska)

Förutom den yrkesinriktade grundutbildningen kan du vid Seurakuntaopisto bedriva grundläggande utbildning och studier inom fritt bildningsarbete och avlägga examina inom yrkesinriktad tilläggsutbildning. Vi erbjuder läroavtals- och arbetslivsutvecklingstjänster.

Vi erbjuder många olika former av inlärningsmiljöer och mötesplatser för olika människor. Seurakuntaopistos personal har sammanfattat Kirkkopalveluts grundvärden Tro-Hopp-Kärlek i uttrycket “Vi söker stigar, vi bygger broar, vi går med”.  I vardagen syns dessa värden som äkta omsorg i undervisningen samt i handledningen av studier.