Kehittäminen

Kehittäminen tarkoittaa meille seurakuntaopistolaisille jatkuvaa uudistumista ja pyrkimystä ylittää asiakkaidemme odotukset.

Seuraamme ja arvoimme toimintaamme aktiivisesti, kehitämme omaa osaamistamme ja koko oppilaitosta yhteistyöhankkeiden, kumppanuuksien ja verkostojen avulla.

Keräämme palautetta opiskelijoilta ja työelämän edustajilta työelämäpalaute-kyselyllä.

Lue lisää hankkeista ja laatutyöstä Seurakuntaopistolla.