Hanketoiminta

Seurakuntaopiston hanketoiminta on pitkäjänteistä ja ennakoivaa. Pitkäjänteinen hanketoiminta kehittää ja tuottaa uusia toimintamalleja, osaamista, palveluja, tuotteita tai materiaaleja. Hanketoiminnan kautta ennakoidaan tulevaa ja vaikutetaan yhteiskuntaan. Hanketoiminnassa Kirkkopalvelujen monialaista toimintaa hyödynnetään yhdessä.

Seurakuntaopiston  hanketoiminta on ketterää. Uusiin haasteisiin tartutaan ripeästi ja ennakkoluulottomasti. Selkeät päätöksentekoprosessit ja oikein kohdennetut resurssit mahdollistavat nopean reagoinnin.

Hanketoiminnassa Seurakuntaopisto on hyvä verkostoituja. Verkostoitumisessa huomioidaan oma jäsenkunta, eri palvelualueiden keskeiset sidosryhmät alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeisiin eri palvelualueet vastaavat tarvittaessa yhdessä.

Hanketoiminnassa Seurakuntaopisto toimii sekä hankkeiden hallinnoijana että hanke- kumppanina. Keskusjärjestönä Kirkkopalvelut on luonteva kokoamaan yhteen hanketoimijoita. Kirkkopalvelut tarjoaa palveluja jäsenjärjestöille ja -seurakunnille sekä muille yhteistyökumppaneille. Verkostohankkeiden hallinnoinnin osaamiseen ja osaamisen kehittämiseen kiinnitetään erityishuomiota. Tavoitteena on olla kiinnostava ja osaava hankehallinnoija kumppaneille.

Seurakuntaopiston hankkeet jakaantuvat seuraavasti:

Koulutuksen kehittämishankkeet

Kumppanuushanke Hiekkiksen yrittäjyyskasvatushanke
Ammattiin! Etelä-Savon ammatillisen koulutuksen kehittäminen
Fokus opinnoista tuetusti työelämään
Näyttöaineistojen kehittäminen (mielenterveys ja päihdetyö)
Loiste 5
Hyvin tekemistä länteen 2018

Kansainvälisyyttä edistävät hankkeet

Coaching & Wellness
Sotenet skills and Eurocom smart
Euro-EPS
Together – Live Long Learning Skills for Everybody

Yhteiskunnallisesti vaikuttavat hankkeet

Tsetanes naal – koulutuspoluilla
Opioidikorvaushoidossa olevien sosiaalisen osallisuuden vahvistamisen kehittämishank
Porstua

Lisätietoja

Helena Markkanen, hankepäällikkö, p. 050 400 5084, helena.markkanen@seurakuntaopisto.fi
Sari Peltokangas, hankekoordinaattori, p. 044 758 3425, sari.peltokangas@seurakuntaopisto.fi