Opioidikorvaushoidossa olevien sosiaalisen osallisuuden vahvistamisen kehittämishanke

Hankkeessa kehitetään mallia kokemusasiantuntijakoulutuksesta sekä tuetaan opioidikorvaushoidossa olevan opiskelijan  työelämä- ja oppimistaitoja  opiskelupolun aloittamiseksi

Toteutusaika

1.4.2016-31.3.2019

Rahoitus ja rahoittaja

ESR

Kumppanit

A-klinikkasäätiö, hankkeen hallinnoija
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva oy
SOVATEK-säätiö
Tukikohta ry

Lisätietoja

Marianna Kultalahti, marianna.kultalahti@seurakuntaopisto.fi, p. 044 299 0676