Kasvua katsomuksesta – katsomuskasvatus lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena

Hankeaika

28.4.2018-31.12.2019

Hankkeen tarkoitus

Hankkeen tavoitteina on tarjota yhteiskunnan varhaiskasvatuksen toimijoille katsomuskasvatuksen täydennyskoulutusta. Lue lisää koulutuksista.

Hankkeen rahoittaja

Opetushallitus

Lisätietoja

Hanna Pulkkinen, hanna.pulkkinen@seurakuntaopisto.fi, p. 044 7124985