Koulutuksen kehittämishankkeet

Kehittämishankkeiden kautta edistetään Seurakuntaopiston strategiassa määriteltyjen tavoitteiden saavuttamista.

Ammattiin! Etelä-Savon ammatillisen koulutuksen kehittäminen

Näyttöaineistojen kehittäminen (mielenterveys ja päihdetyö)

Liito

Loiste 6

Working Quality -Quality in Work 2

Parasta johtamista

Johtamisella pedagogista hyvinvointia

Dyto-Digitaalista yhteistä tekemistä yhteisiin tutkinnon osiin

Sosiaalipedagoginen ohjaus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa – kohti osallisuutta ja merkityksellistä elämää

Liikkuva opiskelu