Aikuisten ohjaustoiminnan konseptointi ja mallintaminen Etelä-Savossa

Hankeaika

1.1.2020-30.6.2021

Hankkeen tavoitteet

  1. Selvittää edellytyksiä maakunnalliselle verkostomaisesti toimivalle palveluohjausmallille, jolla voidaan tarjota nivelvaiheen ohjauspalveluja niille aikuisille, jotka ovat hakeutumassa koulutukseen, vaihtamassa ammattia tai tarvitsevat ammatillisen osaamisen päivittämistä.
  2.  Pilotoida nivelvaiheen ohjausta.
  3. Tehdä koulutukseenohjauksen digitaalisen alustan alustava käsikirjoitus

Toimenpiteet

  1. Tehdään lähtötilanteen selvitys aikuiskoulutukseen ohjauksesta ja kehittämistarpeista EteläSavossa.
  2. Selvityksen pohjalta pilotoidaan asiakaslähtöisiä nivelvaiheen ohjauspalveluja verkostomaisella ja jalkautuvalla työotteella huomioiden erityisesti osatyökykyiset ja maahanmuuttajat. Tuetaan aikuisten kouluttautumista työvoimapula-aloille.
  3. Tiivistetään muiden asiakastyötä tekevien viranomaisten ja järjestöjen osaamista koulutukseen ohjauksessa. Panostetaan yrityksille ja työnantajille kohdennettujen neuvontapalvelujen määrään ja laatuun.
  4. Rakennetaan selvityksen ja pilotoinnista saatujen kokemusten pohjalta aikuisten ohjaustoiminnan mallinnus yhdessä verkoston kanssa.
  5. Laaditaan alustava käsikirjoitus digitaalisen alustan hyödyntämisestä aikuisten koulutukseenohjauksen välineenä.

Hankkeen rahoittaja

Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Verkostokumppanit

Etelä-Savon Koulutus Oy, hankkeen hallinnoija
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä

Hankkeessa tuotettua materiaalia

Selvitys aikuisten koulutusneuvonnan nykytilasta ja kehittämistarpeista Etelä-Savossa 2020

Aikuisten koulutusneuvonnan infovideosarja, osa 1: Opiskelu kannattaa aina!

Lisätietoja

Mari Honkonen,
mari.honkonen@seurakuntaopisto.fi,
p. 040 358 4707