Etelä-Savon yrittäjyyden kokeiluympäristöjen selvitys

Hankeaika:

1.1.2020-30.6.2020

Hankkeen rahoittaja:

Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Hankkeen tarkoitus:

Hankkeessa tehdään laajamittainen selvitys tutkimuksen ja työpajakehittämisen keinoin siitä, millainen tai millaiset yrittäjyyden kokeiluympäristöt tukisivat yrittäjyyden edistämistyössä. Selvitys luo pohjaa toimintasuunnitelman laatimiselle ja mahdollisesti tarvittavan (tarvittavien) kokeiluympäristön (kokeiluympäristöjen) luomisen lähtökohdille.

Lisätietoja:

Ritva Marjanen,
ritva.marjanen@seurakuntaopisto.fi,
p. 040 706 3723