Sosiaalipedagoginen ohjaus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa – kohti osallisuutta ja merkityksellistä elämää

Hankeaika

1.8.2018-30.6.2020

Hankkeen tarkoitus

Hankkeen tavoitteena on

  • kehittää työtapoja ja konkreettisia työkaluja maahanmuuttajien kokonaisvaltaiseen ohjaamiseen vapaan sivistystyön oppilaitosten opintojen osana sekä suomen että ruotsin kielellä, ja tuottaa aineistoa myös viittomakielellä. Ohjaamiseen kehitettävien työkalujen tulee soveltua eri tasoisille opiskelijoille ja eri koulutusmuodoissa opiskeleville.
  • kehittää ohjauksen prosessimalli, jossa yhdistyy oppimisen, koulutuksen, työelämän sekä aktiivisen kansalaisuuden näkökulmat.
  • tukea kokonaisvaltaista kotoutumista, työllistymismahdollisuuksia ja arjen kansalaisuuden rakentumista.
  • lisätä pedagogista työtä tekevien henkilöiden ja kansalaistoimijoiden osaamista kokonaisvaltaisesta ohjaamisesta toimintatapana ja osana heidän työtään.

Hankkeen rahoittaja

Opetushallitus

Verkostokumppanit

Suomen kansanopistoyhdistys, hankkeen hallinnoija

Lisätietoja

Helena Markkanen,
helena.markkanen@seurakuntaopisto.fi,
p. 050 400 5084