UMAKO – KIKU

Hankeaika

1.2.2018-30.5.2019

Hankkeen tarkoitus

Hankkeen tavoitteena on kehittää maahanmuuttajien kotoutumiseen koulutusmalli, jossa yhdistetään eri toimijoiden osaamista ja joustavaa tapaa oppia. Hankkeessa luodaan uudenlainen vapaan sivistystyön koulutuksena toteutettava luku- ja kirjoitustaidon ja latinalaisen kirjaimiston oppimiseen tähtäävä koulutus kansanopistojen ja opintokeskusten yhteistyönä sekä kokeillaan sitä hankkeen aikana.

Hankkeen rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Verkostokumppanit

Suomen kansanopistoyhdistys, hankkeen hallinnoija
Humanistinen ammattikorkeakoulu
Opintokeskukset ry

Lisätietoja

Veka Ohtamaa, veka.ohtamaa@seurakuntaopisto.fi, p. 044 358 8954
Hanna Pulkkinen, hanna.pulkkinen@seurakuntaopisto.fi, p. 044 7124985