Vammaisalan vetovoima ja koulutuksen kehittäminen

Hankeaika

1.1.2020-28.2.2022

Hankkeen tarkoitus

Vammaisalan vetovoima ja koulutuksen kehittäminen (VAVE) -hankkeessa lisätään kehitysvamma-alan vetovoimaa, vahvistetaan alan osaamista ja parannetaan työvoiman saatavuutta alalle.

Hankkeen rahoittaja

Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Verkostokumppanit

Diakonia Ammattikorkeakoulu Oy, hankkeen hallinnoija
Etelä-Savon Koulutus Oy
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä
Savas-Säätiö sr
Vaalijalan kuntayhtymä

Lisätietoja

Reija Antikainen,
reija.antikainen@seurakuntaopisto.fi,
p. 040 5458196

https://www.vetoavammaisalalle.fi/

Koordinaattorin hanketiedote