Vammaisalan vetovoima ja koulutuksen kehittäminen

Hankeaika

1.1.2020-28.2.2022

Hankkeen tarkoitus

Vammaisalan vetovoima ja koulutuksen kehittäminen (VAVE) -hankkeessa lisätään kehitysvamma-alan vetovoimaa, vahvistetaan alan osaamista ja parannetaan työvoiman saatavuutta alalle.

Hankkeen rahoittaja

Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Verkostokumppanit

Diakonia Ammattikorkeakoulu Oy, hankkeen hallinnoija
Etelä-Savon Koulutus Oy
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä
Savas-Säätiö sr
Vaalijalan kuntayhtymä

Lisätietoja

Mervi Halonen, mervi.halonen@seurakuntaopisto.fi
p. 040 6378106

https://www.vetoavammaisalalle.fi/

Koordinaattorin hanketiedote