KYVYT – Toiminta-, opinto- ja työkyvyn polkujen sosiaalisen kuntoutuksen kehittämishanke työelämästä jo syrjäytyneille

Hankeaika:

1.4.2019-31.5.2022

Hankkeen tarkoitus:

​Hankkeen päätavoitteena on kehittää toimintakykyä edistävää sosiaalista kuntoutusta sekä osasuorituksista koostuvia opinto- ja työelämäpolkuja kaikkein heikoimmassa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille. Kohderyhmänä ovat pääkaupunkiseudun opinto- ja työelämästä syrjäytyneet aikuiset, joilla on vakavia päihde- ja mielenterveysongelmia ja/tai jotka elävät asunnottomuuden uhan alla.

Lue lisää

Hankkeen rahoittaja:

Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Verkostokumppanit:

Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy, hankkeen hallinnoija
Suomen Diakoniaopisto Oy

Lisätietoja:

Aija Seppänen,
aija.seppanen@seurakuntaopisto.fi,
p. 044 3588925

Carita Sirkka,
carita.sirkka@seurakuntaopisto.fi,
p. 044 7124994