Laatutyö

Vaikuttavuutta laadulla

Me seurakuntaopistolaiset haluamme suunnitella ja toteuttaa laadukasta koulutusta. Siksi seuraamme ja kehitämme koulutuksen laatua mm. opiskelijapalautteiden ja itsearvointien perusteella.

Korkealaatuinen koulutus tarkoittaa parempaa vaikuttavuutta. Tavoitteemme on, että valmistuvat opiskelijat saavat vahvat ammatilliset valmiudet, työllistyvät hyvin ja pääsevät jatko-opintoihin. Haluamme tarjota viihtyisän ja turvallisen opiskeluympäristön. Koulutustoimintaamme liittyy vahvasti  yhteisöllisyys, vastuullisuus ja hyvinvointiasiat. Yhteistyömme hoiva- ja kasvatusalojen työyhteisöjen kanssa takaa, että opiskelu on käytännönläheistä ja monipuolista.

Keväällä 2015 tehdyn itsearvioinnin tulokset löydät kohdasta Laatu lukuina. Syksyn 2015 ja kevään 2016 aikana arvioimme koko johtamisjärjestelmän ja päädyimme prosessijohtamisen malliin, joka tuli voimaan 1.8.2016. Tutustu prosessikarttaan.

Lisätietoja

Sirpa-Liisa Pääkkönen, laatupäällikkö, p. 040 5408911, sirpa-liisa.paakkonen@seurakuntaopisto.fi