Laatu tekoina

Teemme oikeita asioita oikein

Kirkkopalvelujen palvelualoilla, joista yksi on Seurakuntaopisto, on käytössä erilaisia laadunhallintaa tukevia toimintatapoja, mm. strategia, tuloskortit (BSC), prosessikuvaukset, ohjeet ja lomakkeet. Yhtenäistä työvälineistöä kehitetään koko ajan toimintojen kuvaamiseen, dokumentointiin, mittaamiseen ja tulosten hyödyntämiseen. Tällä kaikella varmistamme, että teemme oikeita asioita oikein. Laadunhallinnan kokonaisuutta on oppilaitoksessa kuvattu seuraavalla kuviolla:

Laatu tekoina

Seurakuntaopiston KEHITTÄMINEN – toimintakokonaisuuden johtaja vastaa laadunhallinnan johtamisesta ja laatupäällikkö vastaa laatutoiminnan koordinoinnista ja laadunvarmennuksesta.

Toimintakokonaisuuksien johtajat johtavat prosessien kautta toimintaa ja prosessin omistajat yhdessä asiantuntija-prosessiryhmän kanssa vastaavat prosessien ja niihin liittyvien toimintaohjeiden ja asiakirjojen ajantasaisuudesta. Toimintajärjestelmän sähköisenä työvälineenä on käytössä IMS.

Seurakuntaopisto kuuluu kahteen alueelliseen laatuverkostoon:

LOISTE-verkosto mahdollistaa vertaisarviointiin perustuvan systemaattisen toimintajärjestelmän toimivuuden arvioinnin, toisilta oppimisen, innovoinnin ja kehittämisen yhdessä eteenpäin. Lue lisää!

WQ2-hanke on ruotsinkielisen koulutuksen laatuverkosto, jolla tuetaan Seurakuntaopiston Kredun kampuksen laadunhallinnan kehittymistä.