OKM:n strategiarahoitus

Strategiarahoitus 2019-2020 (OKM)

Ydinprosessien ja osaamisen kehittäminen ammatillisessa koulutuksessa (OKM-strategiarahoitus)

Kehittämisprojekti liittyy Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) asettamiin valtakunnallisiin tavoitteisiin ja linjauksiin siitä, miten ammatillista koulutusta tulee kehittää ja millaisia yhteisiä materiaaleja tulee käyttää. Seurakuntaopisto on sitoutunut OKM:n asettamiin suuntaviivoihin ja laadun kehittämiseen.

Kehittämisprojektin tavoitteena on Seurakuntaopistossa vahvistaa ammatillisen koulutuksen ydinprosessien suunnittelua, niihin liittyviä käytäntöjä sekä toteutusta. Lisäksi tavoitteena on lisätä opetushenkilöstön ja johdon osaamista työelämäyhteistyössä, opiskelijoiden henkilökohtaisten polkujen rakentamisessa sekä näiden asioiden yhteensovittamisessa Seurakuntaopiston henkilöstön eri työtehtävissä.

Projektin aikana määritetään myös kuka/ketkä varmistavat, ylläpitävät ja huolehtivat osaamisen kehittämisen sekä palveluprosessin toimivuudesta ja mikä on kunkin toimijan rooli erilaisissa vaiheissa. Projektissa hyödynnetään Parasta -hankkeiden valmiita materiaaleja, ja osallistutaan valtakunnallisiin parasta -hankkeiden yhteistyöhön ja seminaareihin. Osallistuminen tapahtumiin ja koulutuksiin mietitään tiimeissä ja esimiehen kanssa.

Strategiarahoitusta saaneet koulutuksen järjestäjät ovat velvollisia toteuttamaan seuraavat toimet projektin aikana:

  • Ammatillisen koulutuksen ydinprosessien vahvistaminen, kehittäminen ja prosessien yhtenäisyyden lisääminen maan laajuisesti (yhteistyö ja yhteiset materiaalit). Ydinprosesseilla tarkoitetaan Hoks-prosessia sekä koulutus- ja oppisopimuksen palveluprosessia.
  • Opetushenkilöstön osaamiskartoitus koulutus- ja oppisopimusosaamisesta, joka toteutettiin 1. kerran huhtikuussa 2019 Seurakuntaopistolla ja toteutetaan 2. kerran projektin loppupuolella syksyllä 2020. Ensimmäisen kyselyn tulosten analyysin pohjalta laaditaan I-III –tason koulutusten tarkemmat sisällöt ja tarkistetaan prosessit.
  • Henkilöstön koulutus- ja oppisopimusosaamisen vahvistaminen niin sisäisin koulutuksin (I-III-taso) kuin Parasta osaamista -tapahtumiin osallistumalla.
  • Opettajien Hoks osaamisen itsearviointi toteutetaan syksyllä 2019, josta selviää osaamisen ja prosessien kehittämistarpeet. Niiden pohjalta valitaan/ toteutetaan sopivaa koulutusta henkilöstölle ja tarkistetaan asiaan liittyvät prosessit.
  • Sujuva eHoks-palvelun käyttöönotto, tavoitteena selkeä käsitys palvelun sisällöistä ja lainmukainen kirjaaminen.
  • Työelämäyhteistyön kehittäminen kahdeksan kriittisenpisteen pohjalta. Niitä ovat 1. Tavoitettavuus ja näkyvyys, 2. Opiskelijan valmiudet, 3. Yhteinen ennakkosuunnittelu, 4. Työpaikkaohjaus, 5. Siirtymät ja poikkeustilanteet, 6. Kehittävä palaute, 7. Näyttöjen laatu ja 8. Asiakassuhteen ylläpito. Näistä kaksi alleviivattua on nostettu erityisesti kehittämisen kohteiksi oppilaitoksessamme. Projektin aikana henkilöstön ja työelämän sekä opiskelijoiden kanssa käydään osallistavaa keskustelua ja kerätään jo olemassa olevia hyviä käytänteitä laajempaan yhteiseen käyttöön sekä kehitetään yhdessä yhteistyötä entistä sujuvammaksi. Erityisesti tavoitteena on kehittää hyviä työelämälähtöisiä toimintatapoja kahden valitun kriittisen pisteen osalta, mutta muutkin tulee käsitellä. Tähän laaditaan kehittämissuunnitelma yhdessä työelämän edustajien ja opiskelijoiden kanssa aikavälillä syksy 2019-kevät 2020.
  • Parasta hankkeiden -materiaalien käyttöön ottaminen ja hyödyntäminen osana oppilaitoksen toimintaa.

Kevät 2020

Kriittisiin pisteisiin liittyvä kehittäminen jatkuu yhdessä työelämän ja opiskelijoiden kanssa, eHoks/Hoks osaamisen vahvistamista sekä oppisopimus- ja koulutussopimus osaamisen syventämistä.

Syksy 2020

Uusintakysely koulutus- ja oppisopimusosaamisesta, opettajien Hoks osaamisen varmistaminen, kriittisiin pisteisiin liittyvien yhteisten käytänteiden vahvistaminen ja tiedottaminen henkilökunnalle.

Kevät 2021

Raportointivaihe OKM:lle.

Kaikessa kehittämistoiminnassamme huomioimme työelämä-, henkilöstö- ja opiskelijapalauteen.

Lisätietoja

Katja Virta, projektipäällikkö,
katja.virta@seurakuntaopisto.fi,
p.044 359 0012

Soili Lehtiniemi, koulutusjohtaja, ammatillinen koulutus,
soili.lehtiniemi@seurakuntaopisto.fi,
p 040 748 1223

Projektiryhmään kuuluvat myös

Ritva Huhtinen, suunnittelupäällikkö,
osaamisen hankkiminen -prosessi

Eija Liimatainen, koulutuspäällikkö,
henkilökohtaistaminen -prosessi

Sari Peltokangas, palvelupäällikkö,
henkilöstö- ja johtaminen -prosessit

Carita Sirkka, koulutuspäällikkö,
henkilöstö- ja johtaminen -prosessit