Kredu campus

Från och med 2017 är yrkesutbildningen vid Kredu en del av Seurakuntaopisto.

Personalens e-post = fornamn.efternamn@kredu.fi

Asplund, Marianne, vuxenutbildningsledare, tfn 044 768 4428

Enlund, Maj-Len, kurator, tfn 050 560 7324

Forsbacka, Sabina, utbildningskoordinator, tfn 044 703 3670

Holmberg, Gunilla, lärare, tfn 044 783 9953

Lillas, Charlotta, speciallärare

Åminne, Cecilia, lärare, tfn 044 365 4741