Opetushenkilöstö, Jaakkiman kampus

Bolgova, Antonina, opettaja, opinto-ohjaaja, p. 044 087 6573

Bragge, Päivi, ohjaaja, p. 044 258 2469

Friari, Päivi, opettaja, matemaattis-luonnontieteelliset aineet, p. 044 087 6574

Hienonen, Päivi, ohjaaja, p. 044 350 5062

Jarva, Ritva, palvelupäällikkö, p. 050 400 5093

Huuhtanen, Taina, opettaja, kasvatus- ja ilmaisuaineet,  p.  044 258 2465

Kiljunen, Tuula, opettaja, kasvatusaineet, p. 050 599 0076

Laine, Lea, opettaja, teologiset aineet, p. 040 352 8620

Mursinoff-Loikkanen, Heli, erityisopettaja, p. 044 063 4425

Ojala, Teija, opettaja, yhteiskunnalliset aineet,  p. 044 381 3150

Potaseff-Sihvonen, Anna, opettaja, opintovapaalla 1.8.2016-31.7.2018

Saaristo, Lilla, opettaja, opintovapaalla 1.8.2016-31.5.2018

sähköposti: etunimi.sukunimi@seurakuntaopisto.fi