Opetushenkilöstö, Jaakkiman kampus

Bolgova, Antonina, opettaja, opinto-ohjaaja, p. 044 087 6573

Bragge, Päivi, ohjaaja, p. 044 258 2469

Friari, Päivi, opettaja, matemaattis-luonnontieteelliset aineet, p. 044 087 6574

Hienonen, Päivi, ohjaaja, p. 044 350 5062

Hyrkäs, Suvi, opettaja, p. 040 352 8620

Jantunen, Merja, koulunkäynnin ohjaaja, p. 040 635 4947

Huuhtanen, Taina, opettaja, kasvatus- ja ilmaisuaineet,  p.  044 258 2465

Hyrkäs, Suvi, opettaja, p. 040 352 8620

Häkkinen, Sanna, opettaja, p. 040 592 0180

Kiljunen, Tuula, opettaja, kasvatusaineet, p. 050 599 0076

Kuusitunturi Tupuna, koulunkäynnin ohjaaja, p. 040 620 7856

Mursinoff-Loikkanen, Heli, vs. koulutuspäällikkö, kampusvastuu, p. 044 063 4425

Ojala, Teija, opettaja, yhteiskunnalliset aineet,  p. 044 381 3150

Paakki, Katja, erityisopettaja, p. 040 640 3804

Pohjamo, Anu, opettaja, anu.pohjamo@seurakuntaopisto.fi

Saaristo, Lilla, asiakkuuspäällikkö, opettaja, p. 040 143 4535

Tepponen, Satu, opettaja, p. 040 487 9074

Tiippana Marja, opettaja, sosiaali- ja terveysala, p. 040 480 6139

Uura, Else-Maj, opettaja, p. 040 663 6079

Wainonen, Ritva, opettaja, p. 040 546 2657

sähköposti: etunimi.sukunimi[at]seurakuntaopisto.fi