Opetushenkilöstö, Pieksämäen kampus

Sähköpostit: etunimi.sukunimi[at]seurakuntaopisto.fi

Amaringo, Hanna, opettaja, teologia ja taideaineet, p. 040 847 4010

Hakkarainen, Pirjo, opettaja, äidinkieli, p. 040 350 9607

Hallikainen-Tuomainen, Jaana, opettaja, yhteiskunnalliset aineet, p. 040 351 9178

Halonen, Mervi, opettaja, terveydenhuolto, p. 040 637 8106

Honkonen, Mari, opettaja, yleissivistävä koulutus, p. 040 358 4707

Hietala, Aki, opettaja, musiikki, p. 040 350 8503

Hynninen, Tiina, opettaja, terveydenhuolto, p. 040 193 4893

Jelekäinen, Kati, opettaja, psykologia ja kasvatustieteelliset aineet, p. 040 706 3203

Junttila, Jenni, opinto-ohjaaja, opettaja, äidinkieli ja viestintä, p. 040 680 2883

Kaartti, Pirkko, koulutussuunnittelija, vapaa sivistystyö, p. 040 820 9860

Kaipiainen, Seija, opettaja, erityiskoulutus, kädentaidot, p. 040 582 0588

Kinnunen, Tuula, opettaja, kasvatustieteelliset ja yhteiskunnalliset aineet, p. 040 358 4010

Korhonen, Kaisa, opettaja, yhteiskunnalliset aineet, p. 040 189 6243

Kosonen, Maara, opettaja, nuorisotyö, p. 040 186 8475

Kosonen, Pekka, opettaja, nuorisotyö, p. 040 680 2729

Laukkanen, Marjo, opettaja, kasvatustiede, kotitalous ja terveydenhuolto, p. 040 182 0906

Launonen, Paula, opettaja, 2. kotimainen kieli, p. 050 303 1016

Liukkonen, Eija, koulutuspäällikkö, sosiaali- ja terveysalan koulutus, p. 040 351 0567

Mannelin, Anne, opettaja, englanti, p. 040 190 4312

Manninen, Ulla, erityisopettaja, ammatillinen peruskoulutus, p. 040 704 7444

Marjanen, Ritva, opettaja, kotitalous, p. 040 7063 723

Markkanen, Elias, opettaja, matemaattiset aineet ja tietotekniikka, p. 040 615 3044

Miettinen, Seija, opettaja, kotitalous, p. 040 351 5851

Naukkarinen, Pirkko, ohjaaja/työvalmentaja, p. 040 586 3223

Naumanen, Leena, opettaja, terveydenhuolto, p. 040 665 8333

Parkkinen, Paavo, opettaja, kotitalous, p. 040 351 1399

Parkkinen, Tiina, koulutuspäällikkö, p. 040 727 8777

Putkonen-Hutchins, Mari, opettaja, terveydenhuolto, p. 040 655 5370

Rauhala, Jari, koulutuspäällikkö, aluejohtaja, p. 0400 195 060

Rauhala, Outi, opettaja, yleissivistävä koulutus, p. 040 194 6316

Reinikainen Heli, asiakkuuspäällikkö, p. 040 194 2128

Reunanen, Merja, opettaja, terveydenhuolto, p. 0400 372 090

Seppänen, Katja, erityisopettaja, Vaalijalan Arjen suola, p. 040 3567840

Silja, Sinikka, tuntiopettaja, ilmaisu- ja taideaineet, p. 040 351 1823

Tiitinen, Leena, opettaja, kotitalous, p. 040 189 5170