Opetushenkilöstö, Pieksämäen kampus

Sähköpostit: etunimi.sukunimi[at]seurakuntaopisto.fi

Amaringo, Hanna, opettaja, teologia ja taideaineet, p. 040 847 4010

Hakkarainen, Pirjo, opettaja, äidinkieli, p. 040 350 9607

Hallikainen-Tuomainen, Jaana, opettaja, yhteiskunnalliset aineet, p. 040 351 9178

Honkonen, Mari, opettaja, yleissivistävä koulutus, p. 040 358 4707

Hietala, Aki, opettaja, musiikki, p. 040 350 8503

Jelekäinen, Kati, opettaja, psykologia ja kasvatustieteelliset aineet, p. 040 706 3203

Junttila, Jenni, opinto-ohjaaja, opettaja, äidinkieli ja viestintä, p. 040 680 2883

Kaartti, Pirkko, koulutussuunnittelija, vapaa sivistystyö, p. 040 820 9860

Kaipiainen, Seija, opettaja, erityiskoulutus, kädentaidot, p. 040 582 0588

Kantele, Otto, opettaja, matematiikka ja luonnontieteelliset aineet, p. 040 351 7303

Kinnunen, Tuula, opettaja, kasvatustieteelliset ja yhteiskunnalliset aineet, p. 040 358 4010

Korhonen, Kaisa, opettaja, yhteiskunnalliset aineet, p. 040 189 6243

Kosonen, Pekka, opettaja, nuorisotyö, p. 040 680 2729

Laukkanen, Marjo, opettaja, kasvatustiede, kotitalous ja terveydenhuolto, p. 040 182 0906

Launonen, Paula, opettaja, 2. kotimainen kieli, p. 050 303 1016

Liukkonen, Eija, koulutuspäällikkö, sosiaali- ja terveysalan koulutus, p. 040 351 0567

Mannelin, Anne, opettaja, englanti, p. 040 190 4312

Manninen, Ulla, erityisopettaja, ammatillinen peruskoulutus, p. 040 704 7444

Marjanen, Ritva, opettaja, kotitalous, p. 040 7063 723

Miettinen, Irina, opettaja, maahanmuuttajakoulutus, aikuisten perusopetus, p. 040 3586 048

Miettinen, Seija, opettaja, kotitalous, p. 040 351 5851

Naukkarinen, Pirkko, työvalmentaja, p. 040 586 3223

Naumanen Leena, opettaja, terveydenhuolto, p. 040 675 6025

Niskanen, Olli, opettaja, psykologia, p. 0400 857 053

Nykänen, Merja, opettaja, äidinkieli ja englanti, p. 040 198 2741

Paasikannas, Leena, kouluttaja, p. 040 580 1015

Parkkinen, Paavo, opettaja, kotitalous, p. 040 351 1399

Parkkinen, Tiina, koulutuspäällikkö, p. 040 727 8777

Porma Marjaana, työvalmentaja, p. 040 673 7885

Puukko, Heikki, opettaja, psykologiset aineet, p.040 741 3032

Rauhala, Jari, koulutuspäällikkö, aluejohtaja, p. 0400 195 060

Rauhala, Outi, opettaja, yleissivistävä koulutus, p. 040 194 6316

Reunanen, Merja, opettaja, terveydenhuolto, p. 0400 372 090

Roukala, Paula, erityisopettaja, Vaalijalan Arjen suola, p. 040 523 6571

Salovaara, Päivi, asiakkuuspäällikkö, toimivapaalla 19.2.-19.8.2018

Silja, Sinikka, tuntiopettaja, ilmaisu- ja taideaineet, p. 040 351 1823

Tiitinen, Leena, opettaja, kotitalous, p. 040 189 5170

Väisänen, Jaana, asiakkuuspäällikkö, oppisopimus, p. 040 824 1729