Opetushenkilöstö, Pieksämäen kampus

Sähköpostit: etunimi.sukunimi[at]seurakuntaopisto.fi

Amaringo, Hanna, opettaja, teologia ja taideaineet, p. 040 847 4010

Antikainen, Reija, opettaja, terveydenhuolto, p. 040 545 8196

Hakkarainen, Pirjo, opettaja, äidinkieli, p. 040 350 9607

Hallikainen-Tuomainen, Jaana, opettaja, yhteiskunnalliset aineet, p. 040 351 9178

Honkonen, Mari, opettaja, yleissivistävä koulutus, p. 040 358 4707

Hietala, Aki, opettaja, musiikki, p. 040 350 8503

Hynninen, Tiina, opettaja, terveydenhuolto, p. 040 193 4893

Jelekäinen, Kati, opettaja, psykologia ja kasvatustieteelliset aineet, p. 040 706 3203

Junttila, Jenni, opinto-ohjaaja, opettaja, äidinkieli ja viestintä, p. 040 680 2883

Kaartti, Pirkko, koulutussuunnittelija, vapaa sivistystyö, p. 040 820 9860

Kaipiainen, Seija, opettaja, erityiskoulutus, kädentaidot, p. 040 582 0588

Kantele, Otto, opettaja, matematiikka ja luonnontieteelliset aineet, p. 040 351 7303

Kinnunen, Tuula, opettaja, kasvatustieteelliset ja yhteiskunnalliset aineet, p. 040 358 4010

Korhonen, Kaisa, opettaja, yhteiskunnalliset aineet, p. 040 189 6243

Kosonen, Maara, opettaja, nuorisotyö, p. 040 186 8475

Kosonen, Pekka, opettaja, nuorisotyö, p. 040 680 2729

Laukkanen, Marjo, opettaja, kasvatustiede, kotitalous ja terveydenhuolto, p. 040 182 0906

Launonen, Paula, opettaja, 2. kotimainen kieli, p. 050 303 1016

Liukkonen, Eija, koulutuspäällikkö, sosiaali- ja terveysalan koulutus, p. 040 351 0567

Mannelin, Anne, opettaja, englanti, p. 040 190 4312

Manninen, Ulla, erityisopettaja, ammatillinen peruskoulutus, p. 040 704 7444

Marjanen, Ritva, opettaja, kotitalous, p. 040 7063 723

Miettinen, Seija, opettaja, kotitalous, p. 040 351 5851

Naukkarinen, Pirkko, ohjaaja/työvalmentaja, p. 040 586 3223

Niskanen, Olli, opettaja, psykologia, p. 0400 857 053

Nykänen, Merja, opettaja, äidinkieli ja englanti, p. 040 198 2741, toimivapaalla lukuvuoden 2018-2019

Paasikannas, Leena, kouluttaja, p. 040 580 1015

Paasikivi Pirjo, opettaja, aikuisten perusopetus, p. 040 652 8738

Parkkinen, Paavo, opettaja, kotitalous, p. 040 351 1399

Parkkinen, Tiina, koulutuspäällikkö, p. 040 727 8777

Porma Marjaana, työvalmentaja, p. 040 673 7885

Putkonen-Hutchins, Mari, opettaja, terveydenhuolto, p. 040 655 5370

Rauhala, Jari, koulutuspäällikkö, aluejohtaja, p. 0400 195 060

Rauhala, Outi, opettaja, yleissivistävä koulutus, p. 040 194 6316

Reinikainen Heli, asiakasvastaava, p. 040 194 2128

Reunanen, Merja, opettaja, terveydenhuolto, p. 0400 372 090

Seppänen, Katja, erityisopettaja, Vaalijalan Arjen suola, p. 040 3567840

Silja, Sinikka, tuntiopettaja, ilmaisu- ja taideaineet, p. 040 351 1823

Tiitinen, Leena, opettaja, kotitalous, p. 040 189 5170

Väisänen, Jaana, asiakkuuspäällikkö, oppisopimus, p. 040 824 1729