Tukipalvelut, Pieksämäen kampus

Toimistopalvelut

Kaukonen, Nina, toimistosihteeri, p. 040 351 8468, nina.kaukonen@seurakuntaopisto.fi

Tietohallinto

Holopainen, Jaakko, it-tukihenkilö, p. 0400 125 323, jaakko.holopainen@seurakuntaopisto.fi
Kuitunen, Jari, it-palvelupäällikkö, p. 040 835 4594, jari.kuitunen@seurakuntaopisto.fi
Puikkonen, Ari, it-tukihenkilö, p. 040 182 7017, ari.puikkonen@seurakuntaopisto.fi

Kiinteistönhoito

Kervinen, Antti, kiinteistöpäällikkö, p. 0400 570 820, antti.kervinen@kirkkopalvelut.fi
Tick, Jari, kiinteistönhoitaja, p. 040 763 9430, laitosmiehet@seurakuntaopisto.fi

Muut palvelut

Kiiskinen, Sari, keittiö- ja siivoushenkilökunnan esimies, p. 0400 944 059, keittio@seurakuntaopisto.fi
Oranen, Timo, tilapalveluvastaava, p. 040 571 0094, timo.oranen@seurakuntaopisto.fi

Keittiöhenkilöstö:
Aro, Nina
Heiskanen, Cilla
Lampela, Sari
Ounasvuori, Tiina
Utriainen, Ritva
Vantanen, Jaana

Siivoushenkilöstö:
Heinonen, Nina
Hämäläinen, Anne
Kaikkonen, Sannakaisa
Kiiskinen, Pia
Kiiskinen, Satu

Sähköpostit: etunimi.sukunimi(at)seurakuntaopisto.fi

Viestintä

Talvitie, Kirsi, viestintäsuunnittelija, p. 044 350 8940, kirsi.talvitie@kirkkopalvelut.fi