Toiminnallinen luku- ja kirjoitustaidon koulutus

12.8.2019 – 29.5.2020

Kenelle
Kansanopistolinja erityisesti maahanmuuttajalle, joka

  • on täyttänyt 17 vuotta
  • jolla ei ole luku- ja kirjoitustaitoa omalla äidinkielellään ja/tai suomen kielellä

Tavoitteet ja sisältö

Luku- ja kirjoitustaitokoulutus on tarkoitettu kotoutumisen tueksi sellaisille maahanmuuttajille, joilla ei ole omassa kotimaassaan tai muualla ollut mahdollisuutta saada riittävästi koulutusta ja yleissivistystä, jotta he voisivat selviytyä suomalaisen yhteiskunnan haasteista opiskelulle, työssäkäynnille sekä käytännön arjen toiminnoille.

Opiskeltavia ainekokonaisuuksia ovat:

– Monilukutaitoon sisältyvät kokonaisuudet

  •  Sanastot ja aihepiirit
  • Tekstien lukeminen ja tulkitseminen
  • Tekstien kirjoittaminen ja tuottaminen
  •  Numeeriset taidot

– Yhteiskuntataitoihin ja kulttuurituntemukseen sisältyvät kokonaisuudet
– Opiskelu- ja itsearviointitaidot
– Ohjaus (sisältäen mm. opiskelu- ja vuorovaikutustaidot, työnhakuvalmennuksen, jatkosuunnitelman tekemisen)

Kansanopisto-opetus

  • Opetus tapahtuu 15-20 hengen ryhmässä
  • Opiskelu on päätoimista, 25 tuntia viikossa

Kustannukset

Koulutuksen kokonaishinta on 100 €/kk (ei sisällä koulupäivän aikaisia lounaita).

Kysy mahdollisuuksia saada tukea opintoihisi esim. Kelalta tai TE-palveluista. Huomioi, että jos koulutus on TE-toimiston toimesta mahdollista saada osaksi kotoutumissuunnitelmaasi on koulutus sinulle maksuton. Aikaisempina vuosina Seurakuntaopiston on ollut mahdollista avustaa osaa opiskelijoista kuukausimaksujen maksamisessa OPH:n opintoseteliavustuksen kautta.

Haku
Haku sähköisellä hakulomakkeella 31.7.2019 mennessä.

Tiedustele vapaita paikkoja: sebastian.kotonen@seurakuntaopisto.fi

Lisätietoja

Esitteet kieliversioineen