Toiminnallinen luku- ja kirjoitustaidon koulutus

12.11.2018 – 31.05.2019

Kenelle
Erityisesti maahanmuuttajalle, joka

  • on täyttänyt 17 vuotta
  • jolla ei ole luku- ja kirjoitustaitoa omalla äidinkielellään ja/tai suomen kielellä

Tavoitteet ja sisältö
Luku- ja kirjoitustaitokoulutus on tarkoitettu kotoutumisen tueksi sellaisille maahanmuuttajille, joilla omassa kotimaassaan tai muualla ei ole ollut mahdollisuutta saada riittävästi koulutusta ja yleissivistystä selviytyäkseen suomalaisen yhteiskunnan haasteista opiskelulle, työssäkäynnille sekä käytännön arjen toiminnoille.

Opiskeltavia ainekokonaisuuksia ovat:
– Monilukutaitoon sisältyvät kokonaisuudet, sanastot ja aihepiirit
– Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
– Tekstien lukeminen ja tulkitseminen
– Tekstien kirjoittaminen ja tuottaminen
– Numeeriset taidot
– Yhteiskuntataitoihin ja kulttuurituntemukseen sisältyvät kokonaisuudet
– Opiskelu- ja itsearviointitaidot
– Ohjaus (sisältäen mm. opiskelu- ja vuorovaikutustaidot, työnhakuvalmennuksen, jatkosuunnitelman tekemisen)

Opetus
– opetus tapahtuu 15-20 hengen ryhmässä
– opiskelijoille, joille koulutus on maksuton (katso kustannukset), opiskelu on päätoimista 25 h/viikko
– opiskelija, joka maksaa koulutuksesta itse, voi 25 h/viikossa sijaan valita keveämmän etenemismuodon, jolloin opetusta on 4 päivänä, eli 20 tuntia/viikko.

Kustannukset
Koulutuksen kokonaishinta on 100 €/kk.
Kysy mahdollisuuksia saada tukea opintoihisi esim. Kelalta tai TE-palvelusta.  Mikäli koulutus kirjataan opiskelijan kotoutumissuunnitelmaan, koulutus on opiskelijalle maksuton.

Haku
Haku sähköisellä hakulomakkeella 7.11.2018 – 31.3.2019

Lisätietoja

Opintotoimisto, opintotoimisto.jarvenpaa@seurakuntaopisto.fi, p. 044 358 9052

Tulosta pdf-esite