Oppisopimus

Oppisopimus on opiskelijan ja työnantajan välillä tehtävä kirjallinen, määräaikainen työsopimus. Oppisopimuskoulutus on työelämässä oppimista, ja opintoja täydennetään henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman mukaisesti oppilaitoksessa tai muissa oppimisympäristöissä. Opiskelu edellyttää työpaikkaa; myös yrittäjät voivat lähteä oppisopimusopiskelijoiksi.

Oppisopimuksella voi opiskella kaikkia Seurakuntaopiston järjestämiä toisen asteen perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. Seurakuntaopiston oppisopimuskoordinaattorit auttavat sinua kaikissa oppisopimukseen liittyvissä asioissa.

Perusinfoa oppisopimuksesta

Opiskelija

 • hanki itsellesi työpaikka tai suorita tutkinto nykyisessä työpaikassasi
 • solmi määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva työsopimus työnantajan kanssa
 • sitoudu henkilökohtaistettuun opiskeluun niin työpaikalla kuin oppilaitoksessa
 • kehitä osaamista teorian ja käytännön kautta
 • opit arvioimaan osaamista yhdessä työpaikkaohjaajan kanssa
 • näytät osaamisen näytöissä ja saat tutkintotodistuksen sekä yleisen jatko-opintokelpoisuuden
 • selvitä palkkatukikelpoisuutesi TE-palveluista

Etuudet:

 • opiskelija saa alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa
 • koulutus ja näytöt ovat maksuttomia
 • osallistuessaan tietopuoliseen koulutukseen opiskelija voi saada matka- ja majoituskorvausta sekä ansionmenetyskorvauksena päivärahaa (15 €/pv) ja perheavustusta (17 €/pv)

Työnantaja:

 • mahdollistaa opiskelijan osallistumisen koulutukseen oppilaitoksessa
 • tarjoaa riittävän monipuolisia ja työn kannalta soveltuvia työtehtäviä
 • saa koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvasta ohjauksesta
 • määrittelee oppisopimusopiskelijalle työpaikkaohjaajan
 • voi hakea palkkatukea TE-palveluista palkatessaan työttömän työnhakijan oppisopimuksella.

Haku

Toteutamme alasoveltuvuusarvioinnin oppilaitoksissa tarvittaessa.

Seurakuntaopiston oppisopimuskoulutukseen haetaan sähköisillä lomakkeilla, jotka ovat sivulla Alkavat koulutukset.
Täytä hakulomakkeen lähettämisen jälkeen taustatiedot oppisopimukseen lomake..

Yrittäjän oppisopimus

Yrittäjä, voi kehittää ammattitaitoa tai syventää osaamista oppisopimuskoulutuksen avulla.

Kun haluat:

 • valmennusta yrittäjyyteen
 • yhdistää liiketoiminnan kehittämisen ja opiskelun
 • laajentaa tai syventää ammatillista osaamistasi
 • suorittaa tutkinnon.

Yrittäjän oppisopimusopiskelussa pääosa oppimisesta tapahtuu ohjatusti omassa yrityksessä. Työelämässä oppimista tuetaan oppilaitoksen järjestämällä koulutuksella, joka on yrittäjälle maksutonta. Koulutukseen liittyvät kehittämistehtävät ja näytöt kohdistuvat suoraan oman yrityksen toimintaan kehittäen sitä.

Yrittäjän oppisopimuskoulutus ei perustu työsopimukseen vaan yrittäjän ja koulutuksen järjestäjän välillä tehtävään sopimukseen oppisopimuskoulutuksen järjestämisestä.

Yrittäjä valitsee itselleen kouluttavan yrityksen ja sieltä työpaikkaohjaajan (mentorin), joka tukee, ohjaa sekä arvioi ammattitaidon karttumista. Seurakuntaopisto maksaa kouluttavalle yritykselle koulutuskorvausta oppisopimuskoulutuksessa olevan yrittäjän ohjauksesta ja neuvonnasta aiheutuviin kustannuksiin.

Muutoin yrittäjän oppisopimuskoulutuksessa sovelletaan samoja tavoitteita, sisältöjä ja laatuvaatimuksia kuin muussakin oppisopimuskoulutuksessa.

oppisopimuspalvelut-yhteystiedot