Kesätöihin oppisopimuksella

Opiskelija, sinulla on mahdollisuus suorittaa opintoja oppisopimuksella kesätyöpaikassa!

Oppisopimuksen voi solmia oman alan kesätöihin. Kesäaikainen työnteko yhdistää suunnitelmalliset, opiskelijan opintoja edistävät opinnot sekä työnantajan tarpeet. Työpaikalta nimeltään ohjaaja, joka on opiskelijan tukena sovittujen työtehtävien hoitamisessa. Työaika on vähintään 25 h/viikko. Kesätyön/oppisopimuksen kesto suunnitellaan henkilökohtaisesti huomioiden opiskelijan aiempi osaaminen.

Useimmat kunnat tarjoavat nuorille työllistämisseteliä – kesäseteliä, joka on suunnattu nuorten (16–20 v.) kesätöiden palkkakustannuksiin. Tätä mahdollisuutta nuoren ja työnantajan on hyvä kysyä kunnista. Työnantajalle voidaan maksaa myös koulutuskorvausta opiskelijan ohjaamiseen.

Työnantaja, työllistä kesäksi – kouluta samalla

Saat

  • Motivoituneen työntekijän, jolla on selkeät tavoitteet. Hän on kiinnostunut alastasi ja opiskelee tai haluaa opiskella ammattiin
  • Työpaikan tarpeiden mukaan tehdyn joustavan sopimuksen, jonka keston voitte suunnitella tarvetta vastaavalle ajalle
  • Korvausta opiskelijan ohjauksesta.

Miksi kesäoppisopimus?

  1. Uusi työntekijä voi olla apuna joko varhaisesta keväästä myöhäiseen syksyyn tai kiireisessä muutaman viikon sesongissa.
  2. Kesäavusta on mahdollista kasvattaa pidempiaikainen luottotyöntekijä. Sopii myös nykyiselle työntekijälle, jolla ei ole koulutusta tai täydennyskoulutukseen.
  3. Ammatillisissa opinnoissa olevan opinnot edistyvät tehokkaammin ja hän valmistuu nopeammin työelämään.

Miten?

  • työpaikan, kesätyöntekijän ja oppilaitoksen kesken tehdään oppisopimus. Paperityöt hoitaa oppilaitos.
  • Sopimukseen tarvitaan mm. vähintään 25 tuntia viikossa työaika, TES:n mukainen palkka ja nimetty työpaikkaohjaaja.
  • Työtehtävät kartoitetaan ja opinnot suunnitellaan työpaikan ja opiskelijan tarpeet huomioiden.

Kysy lisää!

Järvenpään kampus ja Helsingin toimipiste:

Leena Seppälä, oppisopimuskoordinaattori,
leena.seppala@seurakuntaopisto.fi,
p. 044 358 9038

Pieksämäen, Ruokolahden ja Lapuan kampukset:

Heli Pettinen, opintohallinnon assistentti,
heli.pettinen@seurakuntaopisto.fi,
p. 040 665 8222