Läroavtal

Ett läroavtal är ett skriftligt, tidsbestämt avtal som ingås mellan en studerande och en arbetsgivare. I läroavtalsutbildningen sker lärandet på arbetsplatsen och kompletteras med teoretisk undervisning vid en läroanstalt. Studierna förutsätter att man har en arbetsplats. Även företagare kan bli läroavtalsstuderande.

Alla grund-, yrkes- och specialyrkesexamina på andra stadiet kan avläggas i form av läroavtal. Seurakuntaopisto Kredu campus läroavtalstjänster hjälper dig i alla frågor som gäller läroavtal.

Grundläggande information om läroavtal

Studerande

 • skaffa dig en arbetsplats eller avlägg examen på din nuvarande arbetsplats
 • ingå ett tidsbundet eller tillsvidare gällande arbetsavtal med arbetsgivaren
 • förbind dig till individualiserade studier på både arbetsplatsen och läroanstalten
 • du utvecklar ditt kunnande i teorin och praktiken
 • du lär dig utvärdera ditt kunnande tillsammans med arbetsplatshandledaren
 • du visar ditt kunnande vid yrkesprov, får ett examensbevis och en allmän behörighet för fortsatta studier
 • ta reda på om du uppfyller förutsättningarna för lönesubvention hos TE-byrån

Förmåner:

 • den studerande får lön enligt branschens kollektivavtal
 • den teoretiska utbildningen och yrkesproverna är avgiftsfria då det gäller grundexamen, vid yrkes- eller specialyrkesexamen är utbildningsavgiften 100 euro
 • en studerande som deltar i teoretisk utbildning kan beviljas ersättning för resor och inkvartering samt ersättning för inkomstbortfall i form av dagpenning (15 €/dag) och familjebidrag (17€/dag)

Arbetsgivare:

 • gör det möjligt för den studerande att delta i den teoretiska utbildningen vid läroanstalten
 • erbjuder tillräckligt mångsidiga och lämpliga arbetsuppgifter
 • får utbildningsersättning för handledningen på arbetsplatsen
 • utser en arbetsplatshandledare för den läroavtalsstuderande
 • kan ansöka om lönesubvention hos arbets- och näringsbyrån när en arbetslös arbetssökande anställs med läroavtal.

Ansökan

Man ansöker till utbildningen via kontinuerlig ansökan.

Kontakt

Malin Nyvall, studiesekreterare,
tel. 044 703 3670,
malin.nyvall@seurakuntaopisto.fi