För arbetsgivare

Sätt dig in i de ekonomiska förmåner som är tillgängliga för den som anställer en läroavtalsstuderande och utvecklar personens kompetens.

Ekonomiska förmåner för arbetsgivaren

Utbildningsersättning

  • läroavtalstjänster betalar en utbildningsersättning till arbetsgivaren för nödvändiga arrangemang och handledning
  • beloppet slås fast i avtalet
  • betalas automatiskt till arbetsgivarens konto två gånger om året.

Lönesubvention

  • arbetsgivaren ansöker om subvention från arbets- och näringsbyrån (TE-byrån) för att anställa en arbetslös arbetssökande som läroavtalsstuderande
  • närmare uppgifter om lönesubventionen och ansökningsprocessen finns på www.mol.fi
  • betalas månatligen enligt den redovisning som arbetsgivaren lämnat in till TE-byrån.

Obs! TE-byrån fattar beslut om varje lönesubventionsansökan individuellt med beaktande av situationen som helhet.