Jousi-hanke

Mikä Jousi-hanke oli?

Jousi oli Joustavaa oppimista. Hankkeen teemana oli työpaikalla tapahtuvan oppimisen edistäminen sekä työssäoppimisen ja oppisopimuskoulutuksen joustava yhdistäminen. Tavoitteena oli löytää kokonaisvaltaisia, työelämän tarpeet huomioivia ratkaisumalleja opiskelijan yksilöllisten osaamispolkujen toteuttamiseen ja mallintamiseen.

Jousi oli Nuorisotakuu -hanke, jonka kohderyhmänä olivat nuoret,  alle 25-vuotiaat opiskelijat,  heidän työnantajansa sekä verkostot.

Hankkeen tavoitteet

  1. Yhdistää oppisopimuskoulutusta ja työssäoppimista (koulutussopimusta) työvalmennuksen avulla koko kalenterivuoden ajan sekä antaa konkreettisia eväitä ammatillisen koulutuksen uudistuksen eli reformin käytännön toteuttamiselle työpaikoilla. Hankkeessa on tavoitteena kehittää malli, jossa työpaikkakouluttaja, työvalmentaja ja tutoropettaja sekä opiskelija muodostavat yhdessä kokonaisuuden. Eri roolit muodostavat saumattoman verkoston opiskelijan yksilölliselle oppimispolulle.
  2. Opiskelijoiden opiskellessa oppilaitosmuotoisessa koulutuksessa hyödynnämme MOPPE I ja II sekä Multiopso- hankkeissa tehtyä työelämän avaintaidot -arviointilomaketta sekä työvalmentajan tehostettua tukea siirtymiin opiskelun eri vaiheesta toiseen. Tämä arviointilomake toimii siltana/tiedonvälittäjänä ja opiskelijan referenssinä siirryttäessä eri työpaikkoihin. Hyödynnämme myös Seurakuntaopiston Ohjatusti opsoon – oppisopimuksen ennakkojakson Validian ammattiopiston kanssa yhteistyössä tehtyä Tuettu oppisopimus (kuvauksia opiskelijan tuen järjestelyistä) -opasta.
  3. Kartoitamme työelämän tarpeita ja valmiuksia tarjota opiskelijalle yksilöllisiä osaamispolkuja.
  4. Tavoitteenamme on kokeilla 10:ta opiskelijan kanssa erilaisia toimintamalleja työpaikalla tapahtuvan oppimisen edistämiseen ja mallintaa niitä.

Hankkeen kuvaus

Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja tutkinnon suorittaminen

Toteutusaika

1.11.2016-31.12.2017.

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Oppilaitoskumppanit

Bovallius-ammattiopisto
Keskuspuiston ammattiopisto

Työelämäkumppanit

Helsingin NMKY
Kirkkopalvelut, Valona vanhuspalvelut
Norlandia päiväkodit

Onnistunut oppisopimus
Työhönvalmennuksen asiakasprosessi
Yhteydenpito ja tiedottaminen opiskelijan, oppilaitoksen ja työpaikan välillä
Työpaikalla tapahtuvan oppimisen edistäminen, CASE yhteenveto
Nuoren oppisopimus ja palveluverkosto
Työpaikkakouluttajien käsityksiä ja kokemuksia lähihoitajien oppisopimuskoulutuksen toteuttamisesta ja kehittämisestä, Pro gradu -tutkielma, Jaana Väisänen 2017