Korotettu koulutuskorvaus

Mikä oli korotettu koulutuskorvaus?

Korotettu koulutuskorvaus tarkoitti taloudellista tukea työnantajalle, joka palkkasi peruskoulun tai kymppiluokan päättävän nuoren oppisopimustyösuhteeseen. Hanke jatkui vuoden 2016 loppuun asti. Jos oppisopimus solmittiin viimeistään vuoden 2016 loppuun mennessä, työnantajalle maksettiin korotettua koulutuskorvausta opiskelijan koko oppisopimussuhteen ajan.

Tuki maksettiin työnantajalle kuukausittain ja sen suuruus oli:

  • 1. vuonna 1000 €/kk
  • 2. vuonna 700 €/kk
  • 3. vuonna 500 €/kk.

Nuorten oppisopimuskoulutuksessa työnantajalle tarjotaan myös enemmän tukea työssä oppimisen ohjaukseen ja yhteistyö oppilaitoksen vastaavan opettajan kanssa on entistä tiiviimpää.

Hankkeen tavoitteet

Tavoitteena oli työnantajalle myönnettävän tuen kautta mahdollistaa oppisopimuskoulutus entistä laajemmalle joukolle nuoria. Tavoitteena oli myös syrjäytymisen ehkäisy tarjoamalla vaihtoehtoinen opiskelumuoto perinteiselle oppilaitospainotteiselle opiskelulle.

Hankkeen rahoitti Opetus- ja kulttuuriministeriö.