MOPPE II

Mikä MOPPE II oli?

Monimuotoiset oppisopimuspolut – Moppe II -hankkeessa haettiin nuorille oppimispolkuja oppilaitosmuotoisen koulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen yhdistelmiin. 2+1 mallissa opiskeltiin joustavasti perustiedot ja -taidot kahtena ensimmäisenä vuonna oppilaitoksessa ja kolmantena vuonna oppisopimuskoulutuksena työelämässä. Moppe II -hanke tarjosi erityistä tukea tarvitseville alle 25-vuotiaille ja ilman perusopetuksen jälkeistä tutkintoa oleville nuorille oppimispolkuja kotityö- ja puhdistuspalvelu- sekä kiinteistöpalvelualoille.

Hankkeen tavoitteet

  • löytää erilaisia koulutuspolkuja – ja malleja, joissa yhdistetään oppilaitosmuotoista koulutusta ja oppisopimuskoulutusta
  • edistää opiskelijoiden tutustumista eri palvelualoihin
  • etsiä erilaisia työssäoppimisen ja koulutuksen yhdistämismalleja yhteistyössä kumppaneiden kanssa
  • hyödyntää uutta teknologiaa ja vahvistaa työssäoppimisen ohjaamista vertaismentoroinnin avulla.

Hanke toteutettiin 1.1.2015- 31.12.2016 ja sen rahoitti Opetus- ja kulttuuriministeriö. Moppe II -hanke oli osa nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistusta.

MOPPE II -materiaalia

Joustava siirtyminen koulusta työelämään
Joustava siirtyminen työelämään
LIITE 1. Työvalmennus oppisopimuksessa
LIITE 2. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen avaintaidot (ST)
LIITE 3. Itsearviointi työharjoittelu
LIITE 4. Työnantajan palaute työharjoittelusta 2
LIITE 5. Joustavasti työelämään työvalmennuksen avulla (Opinnäytetyö, Tuomisto Sirpa)
OPSO työnantajalle 2015-09-17

MOPPE II -yhteistyökumppanit