Multiopso

Mikä on Multiopso?

Monen työnantajan malli

1 oppisopimus – monta työnantajaa

Multiopso-hankkeessa mallinnetaan tutkinnon suorittamista oppisopimuksella usealla työnantajalla työskennellen. Opiskelija voi suorittaa tutkintoa eri työnantajilla joko

 • kahdella työnantajalla samanaikaisesti työskennellen
 • useammalla työnantajalla vaihtaen työnantajaa oppisopimuksen aikana

Monityönantajamalli on nuorisotakuu-hanke. Se on tarkoitettu oppisopimusopiskelijalle, joka on:

 • alle 25-vuotias
 • ei ole suorittanut toisen asteen tutkintoa

Edut työnantajalle:

 • taloudellisesti helpompi sitoutua
 • mahdollisuus palkata oppisopimuksella alle 25h /viikko
 • mahdollistaa oppimisen mestari-kisälli -mallilla
 • potentiaalisten työntekijöiden kouluttaminen organisaation työntekijäksi
 • verkostoituminen ja osaamisen kehittäminen muiden työnantajien kanssa

Hankkeen tavoitteet

 1. luoda malli, jossa pienille ja keskisuurille saman alan organisaatioille luodaan verkostomainen monityönantajamalli – alakohtainen toteutusmalli. Mallissa kehitetään oppisopimusprosessia painottaen sen käyttäjäystävällisyyttä eri osapuolille (sisältää prosessin suunnittelun ja toteutuksen). Prosessissa mallinnetaan myös välineitä, joita voidaan hyödyntää eri vaiheissa mm. tiedonvälityksen varmistamisessa.
 2. ohjaus- ja tukitoimien kehittäminen monityönantajamallissa (myös erityisen tuen tarpeessa oleville).

Tuloksena syntyy:

 • erilaisia alakohtaisia usean työnantajan välisiä toteuttamismalleja
 • erilaisia tukimallikonsepteja työpaikalle – huomioiden myös erityisen tuen tarpeessa olevat opiskelijat

Hankkeessa hyödynnetään Opetushallituksen selvitystä usean työnantajan oppisopimuskoulutuksesta 31.1.2014.

Hanke päättyi vuoden 2016 lopussa.

Multiopso-materiaalia

MULTIOPSO-tuen-malli
Multiopso: esite opiskelijalle
Multiopso: esite työnantajalle
Oppisopimusopiskelijan palkkaaminen
Tyovalmennus oppisopimuksessa
Työvalmennus oppisopimuksessa, esitys 10.11.2016

Multiopso-yhteistyökumppanit

Multiopso-työnantajat