Opiskelu kannattaa aina

Opiskelu kannattaa aina, toteaa Tuija Huotinen, lappeenrantalainen päivähoitaja, joka saa tänä syksynä todistuksen lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinnon suorittamisesta oppisopimuskoulutuksena.

Tuija  on valmistunut päivähoitajaksi 1989. Hänellä on pitkä työkokemus lastenhoitajan työstä eri vuosikymmenillä. Kipinän  opiskelun aloittamiseen talvella 2016  Tuija sai siitä  mahdollisuudesta, että tutkinnon voi suorittaa  oppisopimuskoulutuksena omassa työssään omalla kotipaikkakunnallaan. Mutta opiskelupäätöksen vaikutti myös halu päivittää omaa osaamistaan ja  uuden oppiminen tuntui kiinnostavalta.

Oppisopimuskoulutus koostuu lähipäivistä, oppimistehtävistä ja työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta.   Tuija kertoo ensimmäisten oppimistehtävien tekemisen tuntuneen hankalalta, mutta ryhmän tuki ja opettajan antama kannustava palaute tehtävien suorittamisesta auttoivat eteenpäin. -Tuli tunne, että minä osaan, toteaa Tuija. Ja seuraavat tehtävät olivatkin sitten jo helpompia.

Lappeenrannan lasten- ja nuorten erityisohjaajakoulutuksen lähipäivissä keskityttiin monikulttuurisuuteen sekä erityistä tukea tarvitseviin lapsiin. Näistä sisällöistä Tuija kokee saaneensa käytännön hyötyä työhönsä.

Nyt Tuija miettii seuraavia lisäkoulutusmahdollisuuksia ja suosittelee kouluttautumista kaikille. Lasten ja nuoreten erityisohjaajan ammattitutkinnosta Tuija mukaan hyötyisivät eniten 3-5-vuotta alalla olleet työntekijät. Heille tutkinnon sisällöt antaisivat tarvittavaa mahdollisuutta ammatilliseen kasvuun.