Opiskelijan vakuutusturva

Oppilaitoksen opiskelijat kuuluvat vakuutusturvan piiriin. Opiskelijat ovat vakuutettu tapaturman varalta vakuutusyhtiö IF:ssä. On huomattava, että vakuutukset koskevat vain tapaturmasta aiheutuvaa haittaa (pl. vastuuvakuutus). Siten vakuutettuna eivät ole sairaustapaukset eivätkä esim. matkatavarat.

Voimassaolevat opiskelijoiden vakuutukset ovat:

Ryhmätapaturmavakuutus

  • vakuutus on voimassa opintojen aikana kaikkialla 24 tuntia vuorokaudessa ml kaikki oppimisympäristöt, myös opetussuunnitelman mukaisilla matkoilla ulkomailla
  • vakuutuksen piiriin kuuluvat: kaikki oppilaitoksen opiskelijat, kurssilaiset ja leiriläiset
  • vakuutus korvaa vahingoittuneelle tapaturmasta aiheutuvat: hoitokulut kuitteja vastaan, pysyvän haitan sekä kuolemantapauksen.

Opiskelijatapaturmalain mukainen tapaturmavakuutus

  • vakuutus on voimassa opiskeluun liittyvässä käytännön harjoittelussa, myös harjoittelu ulkomailla. Korvataan tapaturma, joka on syntynyt työssä, ei esim. työhön kuuluvalla tauolla
  • vakuutuksen piiriin kuuluvat: ammatillisen koulutuksen ja perusopetuksen opiskelijat
  • vakuutus korvaa vahingoittuneelle tapaturmasta aiheutuvat: hoitokulut, pysyvän haitan sekä kuolemantapauksen.

Ammatillisen peruskoulutuksen ryhmävastuuvakuutustyössäoppimisen aikana

  •  vakuutus kattaa opiskelijalle henkilökohtaisesti realisoituvan vahingonkorvausvastuun, mikäli hän on työ paikalla hankittavan osaamisen-/työharjoittelujakson aikana aiheuttanut työnantajalle /ulkopuoliselle henkilö- tai esinevahingon lievää suuremmalla tuottamuksella. Omavastuuosuus 500 euroa.
  • tapaturmasta ko. paikassa ilmoitetaan vastuuopettajalle.

Tapaturmailmoitus on tehtävä mahdollisimman pian, viimeistään 10 vuorokauden kuluessa tapaturmasta. Opiskelija on itse vastuussa tapaturmailmoituksen tekemisestä. Kiireellistä ensiapua vaativissa tapaturmissa on hakeuduttava välittömästi hoitoon ja sen jälkeen on tehtävä tapaturmailmoitus mahdollisimman pian.

Ilmoita tapaturmasta myös vastuuopettajallesi. Maksa tapaturmasta aiheutuvat kulut  ja toimita kuitit vakuutusyhtiöön. Vakuutusyhtiö tekee päätöksen aiheutuneiden kulujen korvaamisesta kuitteja vastaan.