Työelämässä oppiminen

HOKS ohjaa opiskelijan opintoja

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan opintojen alkaessa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS. Opiskelija hankkii sellaista osaamista, jota häneltä vielä puuttuu.

Osaamisen hankkiminen työpaikalla

Opiskelija voi hankkia osaamista työpaikalla aidoissa työtehtävissä koulutussopimuksella tai oppisopimuksella. Koulutussopimuksella opiskelija voi opiskella tutkinnonosittain tai tutkinnonosaa pienempiä kokonaisuuksia.

Oppisopimus joustaa

Oppisopimus voidaan laatia koko tutkintoon tai yksittäisten tutkinnon osien ajalle. Oppisopimuksessa opiskelija on työsuhteessa ja saa palkkaa. Opiskelijan työaika on vähintään 25 tuntia viikossa.

Osaaminen osoitetaan näytössä

Opiskelija osoittaa osaamisensa näytössä tekemällä käytännön työtehtäviä työpaikalla, aidoissa työtilanteissa ja työprosesseissa. Osaamista arvioivat työelämän edustaja ja opettaja.