Työpaikalla järjestettävä koulutus

Ammatillinen koulutus on uudistunut 1.1.2018

  • Tutkintojen määrä vähenee ja nimiin tulee muutoksia
  • Tutkintojen sisältö laajenee
  • Suuri osa tutkintojen perusteista tulee voimaan 1.8.2018
  • Valinnaisuus tutkintojen sisällä lisääntyy
  • Opiskelijan eteneminen on yksilöllistä ja valmistuminen voi nopeutua
  • Oppiminen työpaikoilla lisääntyy
  • Opiskellaan vain niitä asioita, joissa ei ole osaamista
  • Peruskoulun päättävät ja ilman ammatillista tutkintoa olevat hakevat yhteishaussa ja muut jatkuvassa haussa suoraan oppilaitokseen.

Nuorten ja aikuisten koulutus on yhdistynyt

Koulutus toteutuu kaikille opiskelijoille samalla tavoin. Koulutukseen voi hakeutua joustavasti milloin vain. Oppilaitos ottaa uusia opiskelijoita useamman kerran vuodessa. Yhteishaku on yksi hakumahdollisuus jatkossakin.

HOKS ohjaa opiskelijan opintoja

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan opintojen alkaessa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS. Opiskelija hankkii jatkossa sellaista osaamista, jota häneltä vielä puuttuu.

Osaamisen hankkiminen työpaikalla

Opiskelija voi hankkia osaamista työpaikalla aidoissa työtehtävissä koulutussopimuksella tai oppisopimuksella. Koulutussopimus korvaa aiemman työssäoppimisen sopimuksen. Koulutussopimuksella opiskelija voi opiskella tutkinnonosittain tai tutkinnonosaa pienempiä kokonaisuuksia.

Oppisopimus muuttuu joustavammaksi

Oppisopimus voidaan laatia koko tutkintoon tai yksittäisten tutkinnon osien ajalle. Oppisopimuksessa opiskelija on työsuhteessa ja saa palkkaa. Opiskelijan työaika on vähintään 25 tuntia viikossa.

Osaaminen osoitetaan näytössä

Opiskelija osoittaa osaamisensa näytössä tekemällä käytännön työtehtäviä työpaikalla, aidoissa työtilanteissa ja työprosesseissa. Osaamista arvioivat työelämän edustaja ja opettaja.