Examensdelen handledning i natur- och upplevelseverksamhet 20 kp

Den här examensdelen ger dig möjlighet att lära dig mera om natur- och upplevelseverksamhet.

Du lär dig att planera och genomföra natur- och upplevelseverksamhet som främjar barns och ungas växande och välbefinnande. Du lär dig att leda natur- och upplevelseverksamhet på ett etiskt sätt enligt principerna för hållbar utveckling samt att beakta säkerhetsfrågor. Du lär dig också äventyrspedagogik samt att planera och ordna en utflykt eller ett läger. Du utvärderar och utvecklar dina färdigheter i natur- och upplevelseverksamhet.

Vi gör tillsammans upp din personliga plan för utveckling av kunnandet (PUK) där tidigare kunnande kartläggs och erkänns. Det kunnande du saknar skaffar du genom flerformsstudier d.v.s. närstudier, distansstudier och utbildning i arbetslivet. Därefter visar du ditt kunnande vid yrkesprov. Då examensdelen är avlagd får du ett betyg över avlagd examensdel.

Utbildningen kan genomföras med läroavtal eller utbildningsavtal. Om du arbetar minst 25 timmar per vecka i en arbetsmiljö inom området pedagogisk verksamhet och handledning, som t.ex. småbarnspedagogik, kan du komma överens med din arbetsgivare om studier på arbetsplatsen via läroavtal. Om du inte har jobb inom branschen genomför du utbildning på arbetsplats (praktik) via ett utbildningsavtal.

Utbildningens omfattning

Utbildningens längd varierar beroende den studerandes tidigare kunnande och arbetserfarenhet. Det rör sig vanligen om 2- 3 månader.

Examensdelens innehåll

Bekanta dig med examensgrunderna

Kostnader

Att avlägga examensdelen är kostnadsfritt eftersom den ingår i Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning.

Ansökan

Ansök via kontinuerlig ansökan

Mera information

Kredu campus
Malin Nyvall, studiesekreterare,
Tfn 044 7033670,
malin.nyvall@seurakuntaopisto.fi