Gemensam ansökan 2021

Gemensam ansökan våren 2021

Den gemensamma ansökan till yrkesutbildningarna våren 2021 sker 23.2.-7.4.2021. Eventuella inträdesprov ordnas i april-maj. Man får personlig kallelse till dem.

Du får information om resultaten från den gemensamma ansökan 17.6.2021. Om du i samband med ansökan har uppgett din epost, kommer resultatet också via epost. Ta emot din studieplats senast 1.7.2021.

Man kan söka till yrkesutbildning när som helst under året via kontinuerlig ansökan.

Seurakuntaopisto Kredus yrkesinriktade grundexamina

Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, kompetensområdet för småbarnspedagogik och familjeverksamhet, barnledare

Utbildning på svenska ordnas i Nykarleby och Helsingfors (Gräsviken)

Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, kompetensområdet för ledare för ungdomar och gemenskaper, ledare för ungdomar och gemenskaper

Utbildning på svenska ordnas i Nykarleby och Helsingfors (Gräsviken)