Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, barnledare och ledare för ungdomar och gemenskaper

Med en grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning arbetar du med olika pedagogiska uppgifter och med handlednings-, planerings- och assistentuppgifter. Beroende på vilket kompetensområde du väljer inriktas studierna på samverkan med antingen barn, unga eller vuxna. I arbetet behövs positivitet, kreativitet och mod, goda färdigheter i interaktion och social kompetens samt ansvarsfullhet och pålitlighet. Branschen har hög sysselsättningsgrad på arbetsmarknaden.

Kompetensområdet för småbarnspedagogik och familjeverksamhet: barnledare

Som barnledare jobbar du med pedagogik och handledning och sköter om barnets holistiska välmående. I ditt arbete handleder du barn i olika åldrar och samarbetar med föräldrarna. I ditt arbete kan du ha nytta av dina egna intressen och din kreativitet. Arbetsmetoder som inkluderar uttrycksförmåga, såsom musik, rörelse och hantverk är viktiga delar av arbetet som barnledare.

Som barnledare jobbar du med olika uppgifter inom småbarnspedagogiken, som barnskötare inom dagvården eller i församlingens barn- och familjearbete. Du kan studera till barnledare på alla våra campus och på svenska i Nykarleby och Helsingfors.

Kompetensområdet för handledning av ungdomar och gemenskaper: ledare för ungdomar och gemenskaper

Som ledare för ungdomar och gemenskaper leder du individer och grupper i olika åldrar och med olika bakgrund. I arbetet kan du ha nytta av dina egna intressen, din kreativitet och ditt specialkunnande inom till exempel idrott, natur- och upplevelseaktiviteter, kultur, medie- och webbhandledning, information och rådgivning för unga eller hantverk av olika slag.

Som ledare för ungdomar och gemenskaper kan du arbeta kommunalt till exempel inom ungdomsarbete, barnskydd, projektarbete, eftermiddagsverksamhet, riktat ungdomsarbete eller handledning och verksamhet för äldre och i olika uppgifter inom medborgarverksamhet och organisationer.

Examen

Du får en personlig utvecklingsplan för kunnande, där det framgår hur du ska skaffa dig den nödvändiga kompetensen i olika lärmiljöer och vilken typ av handledning och stöd du behöver. Du kan avlägga hela examen eller delar av den. Studietiden är individuell och varierar mellan 1 och 3 år. Utbildningen genomförs som dags- eller kvällsutbildning. Läs mera om examensgrunderna. Läs också om hälsokrav för examina inom yrkesutbildningen.

Den yrkesskicklighet man lärt sig ska visas i yrkesprov. Yrkesprovet ordnas på arbetsplats i verkliga arbetssituationer. En lärare och en representant för arbetsplatsen ansvarar tillsammans för bedömningen. En yrkesinriktad grundexamen ger allmän behörighet för fortsatta studier vid yrkeshögskola eller universitet.

Det blir vanligare att utbilda sig via arbetslivet. Det finns två vägar att gå: läroavtal som baserar sig på ett arbetsavtal eller utbildningsavtal utan arbetsavtal. De två sätten kan smidigt kombineras enligt den studerandes och arbetslivets behov.

Ansökan

Du ansöker om studieplats via gemensam elevansökan till yrkes- och gymnasieutbildning 18.2.-10.3.2020 eller den kontinuerliga ansökan. Sökande kallas till en avgiftsfri urvalsdag.

Den gemensamma riksomfattande ansökan på våren är den primära kanalen för dem som går ut grundskolan och inte har en utbildning på andra stadiet. För dem som antas via vårens gemensamma ansökan inleds läsåret i augusti. Om du blev utan studieplats vid den gemensamma ansökan kan du ansöka om studieplats via vår kontinuerliga ansökan när du har avslutat den grundläggande utbildningen.

Kostnader

Yrkesutbildningen är avgiftsfri.

Internat för studerande

På vårt campus i Nykarleby finns internat. Rummen är huvudsakligen tvåpersonersrum och de är i första hand avsedda för långväga studerande eller studerande med besvärliga kommunikationer. Mer information om boendet finns på seurakuntaopisto.fi/studerande.

Fråga mer om utbildningen och läroavtal

Mikaela Jansson, utbildningskoordinator,
tel 044 703 3670,
mikaela.jansson@seurakuntaopisto.fi

Grundexamen i barn- och familjearbete  |  Grundexamen i ungdoms- och fritidsinstruktion

Examensstrukturen har förnyats fr.o.m. 1.8.2018. Numera kan man inte längre söka till Grundexamen i barn och familjearbete eller Grundexamen i ungdoms- och fritidsinstruktion.

Studerande som har inlett sina studier 2017 eller tidigare har rätt att avlägga examen enligt de examensgrunder som gällde när studierna inleddes. Examen ska avläggas senast 31.12.2021.

En studerande som har inlett sina studier 1.1-31.7.2018, överförs 1.8.2018 till att avlägga Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning.