Examensdelen genomförande av pedagogisk verksamhet inom småbarnspedagogik (30 kp)

Familjedagvårdare, vill du bli behörig som barnskötare inom småbarnspedagogiken? Genom examensdelen Genomförande av pedagogisk verksamhet inom småbarnspedagogik 30 kp får du den behörighet som krävs för barnskötarens arbetsuppgifter inom småbarnspedagogiken. Examensdelen hör till Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, kompetensområdet för småbarnspedagogik och familjeverksamhet.

Utbildningen är för dig som tidigare har avlagt yrkesexamen för familjedagvårdare och vill arbeta inom småbarnspedagogiken som barnskötare på daghem.

För dig uppgörs en personlig utvecklingsplan för kunnande (PUK) där tidigare kunnande utreds och erkänns dig tillgodo i studierna. Studierna planeras, du förvärvar enbart det kunnande du saknar och sedan visar du ditt kunnande i examensdelen vid yrkesprov. Omfattningen av närstudier och utbildning på arbetsplats bestäms i din PUK.

Närstudierna är som mest 112 timmar och studietiden kan vara ca. tre månader. Då du genomfört examensdelen kan du om du vill fortsätta studierna för hela grundexamen.

Utbildningen kan genomföras som läroavtalsstudier eller via utbildningsavtal. Om du arbetar över 25 timmar per vecka inom småbarnspedagogiken kan du komma överens med din arbetsgivare och studera på din arbetsplats via läroavtal. Om du inte har jobb inom branschen utför du utbildning på arbetsplats via utbildningsavtal.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri

Ansökan

Ansök elektroniskt via vår svenska kontinuerliga ansökan.

Tilläggsuppgifter

Malin Nyvall, studiesekreterare,
Tfn 044 7033670,
malin.nyvall@seurakuntaopisto.fi