Genomförande av pedagogisk verksamhet inom småbarnspedagogik ur grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning

Familjedagvårdare, vill du bli behörig som barnskötare inom småbarnspedagogiken? Genom examensdelen Genomförande av pedagogisk verksamhet inom småbarns-
pedagogik 30 kp, ur grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, kompetensomårdet för småbarnspedagogik och familjeverksamhet får du den behörighet som krävs för barnskötarens arbetsuppgift inom småbarnspedagogiken.

Utbildningen är för dig som tidigare har avlagt yrkesexamen för familjedagvårdare och vill arbeta inom småbarnspedagogiken som barnskötare på daghem.

För dig uppgörs en personlig plan för utveckling av kunnandet (PUK) där tidigare kunnande utreds och erkänns dig tillgodo i studierna. Studierna planeras, du förvärvar enbart det kunnande du saknar och sedan visar du ditt kunnande i examensdelen vid yrkesprov. Omfattningen av närstudier och utbilding på arbetsplats bestäms i din PUK.

Närstudierna är som mest 112 timmar och studietiden max sex månader. Då du genomfört examensdelen kan du om du vill fortsätta studierna för hela grundexamen.

Utbildningen kan genomföras som läroavtalsstudier eller via utbildingsavtal. Om du arbetar över 25 timmar per vecka inom småbarnspedagogiken kan du komma överens med din arbetsgivare och studera på din arbetsplats via läroavtal. Om du inte har jobb inom branschen utför du utbildning på arbetsplats via utbildningsavtal.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri

Ansökan

Ansök elektroniskt via vår svenska kontinuerliga ansökan.

Tilläggsuppgifter

Mikaela Jansson, utbildningskoordinator
tel 044 703 3670,
mikaela.jansson@seurakuntaopisto.fi