Specialyrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning

Den som har avlagt specialyrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning kan planera och genomföra ett omfattande utvecklingsprojekt i sin egen arbetsgemenskap. Hen kan bedöma och välja det utvecklingsobjekt och/eller den verksamhetsförändring som är mest betydelsefull och lämplig för verksamhetsmiljön. Den som har avlagt examen kan motivera behovet av ett utvecklingsobjekt eller en verksamhetsförändring i arbetsgemenskapen. Hen kan välja rätt metod för att uppnå målet. Hen kan verka inom pedagogisk verksamhet och handledning med projekt och processer för utveckling av arbetet.

Examens omfattning är 180 kp. Utbildningens längd anges i den personliga utvecklingsplanen för kunnandet (PUK). Examen kan avläggas med utbildningsavtal, vilket innebär att lärandet långt sker i arbetslivet, eller med läroavtal som baserar sig på ett arbetsavtal. Utbildningen genomförs i nära samarbete med arbetslivet.

Det är också möjligt att avlägga enskilda examensdelar ur examen.

I examen ingår följande obligatoriska examensdel:

  • Utvecklingsverksamhet inom pedagogisk verksamhet och handledning i föränderliga verksamhetsmiljöer, 60 kp

samt följande valbara examensdelar av vilka man väljer två så att omfattningen blir 120 kp:

  • Utveckling av metoder inom pedagogiskt arbete och handledning, 60 kp
  • Genomförande och handledning av en utvecklingsprocess i en arbetsgemenskap inom pedagogisk verksamhet och handledning, 60 kp
  • Sektorsövergripande samarbete inom pedagogisk verksamhet och handledning, 60 kp

Examens innehåll

Bekanta dig med examensgrunderna

Kostnader

 Utbildningsavgiften är 450 euro om man avlägger examen via utbildningsavtal och 100 euro om man avlägger examen via läroavtal.

Ansökan

Ansök via kontinuerlig ansökan

Mera information

Marianne Asplund, utbildningschef,
marianne.asplund@kredu.fi
p. 040 562 4788