Internationalism

Internationalism och kulturell mångfald är en naturlig del av vardagen på Seurakuntaopisto Kredu. Internationalism innebär växelverkan mellan olika kulturer och respekt för mångfald på läroanstalten. Som studerande utvecklar du det kunnande som behövs i en mångkulturell värld genom studiernas innehåll, olika tillvalsämnen och genom internationell praktik på arbetsplats.