Till dig som har antagits som studerande

Du som blivit antagen som studerande

Då du har blivit antagen som studerande hos Seurakuntaopisto Kredu får du ett antagningsbrev med vanlig post. Som bilaga medföljer en blankett med vilken du bekräftar att du tar emot din studieplats. Fyll i blanketten och returnera den till läroanstalten. Därefter sätts du in i en studerandegrupp och får en ansvarig lärare.

Den ansvariga läraren tar kontakt med dig och ni gör tillsammans upp din personliga utvecklingsplan för kunnande (PUK). Du kan i förväg bekanta dig med den examen som du ska avlägga. Du hittar examensgrunderna och kraven på yrkesskicklighet på Utbildningsstyrelsens nätsidor eGrunder

Varje studerande har sin individuella studiestig

Vid studiestarten gör du tillsammans med din ansvariga lärare upp din PUK. I denna plan anges det kunnande som du redan har, det kunnande som du saknar samt hur du ska skaffa detta kunnande. Det kan ske på många olika sätt: i arbetslivet (praktik), via närstudier på läroanstalten, via nätet eller genom självstudier. Din PUK uppdateras regelbundet.

Studiebyrån finns till för dig

Via studiebyrån kan du få närvarointyg, intyg för att få studierabatt på tåg- och bussbiljetter, intyg över studieprestationer m.m.

Studiebyrån kan hjälpa dig att ansöka om studiestöd och skolresestöd. Mera information om dessa stöd hittar du på Folkpensionsanstaltens hemsida  och på Sysselsättningsfondens hemsida

Vänd dig till studiebyrån ifall du inte har fått inloggningsuppgifter till läroanstaltens datasystem.

Under studietiden omfattas du av läroanstaltens olycksfalls- och skadeförsäkring.

Handledning och stöd

Din ansvariga lärare och den övriga personalen hjälper och stöder dig i vardagen. Du kan också få stöd via Studieklubben.

Kuratorn kan stöda dig i olika livssituationer som har att göra med att bli självständig, med boende, inkomst, motivation, mental hälsa, vardagsliv, studier, studiefärdigheter m.m. Du kan boka tid till kuratorn via telefon, epost eller vid personligt besök.

Till hälsovårdarens mottagning kan du söka dig om du behöver snabb hjälp eller rådgivning gällande sjukdom, olycksfall eller andra ärenden. Hos hälsovårdaren kan du också få basvacciner eller sjukintyg att ge till läroanstalten eller praktikplatsen. Läroavtalsstuderandes hälsovård sköts av den arbetsplats med vilken läroavtal har uppgjorts.

Om du behöver stöd i dina studier – tala med din lärare, kuratorn, specialläraren eller studiehandledaren. De kan hjälpa dig att planera studierna och att hitta studiearrangemang som passar dig.

Du kan påverka

Du har möjlighet att påverka undervisningen och läroanstaltens verksamhet genom att besvara olika begäran om studeranderespons och genom att delta i elevkårsverksamheten.

Dataprogram som används i studierna

Då du har bekräftat att du tar emot din studieplats får du inloggningsuppgifter till läroanstaltens datasystem. Ditt användarnamn är fornamn.efternamn@edu.seurakuntaopisto.fi   Samma användarnamn fungerar också då du loggar in i Office365, Wilma och Pinja. Kontakta studiebyrån om du inte har fått inloggningsuppgifter.

Om du har glömt ditt lösenord, sänd från din egen mobiltelefon som textmeddelande ordet ”salasana” (med små bokstäver) till  044 562 75 41. Du får då automatiskt ett nytt lösenord.

I början av studierna får du introduktion i hur de olika dataprogrammen används.

I Wilma hittar du läseordningar och olika meddelanden. Kolla så att dina kontaktuppgifter är korrekta. I Wilma kan du följa med hur dina studier framskrider, du hittar nödvändiga blanketter, du kan hålla kontakt med dina lärare och du kan göra frånvaroanmälan.

I Office365 har du en personlig och säker epostadress, kalender, verktyg för grupparbete samt olika program. Här hittar du också olika bruksanvisningar och uppgifter om vem du kan kontakta om det uppstår problem.

Via Pinja, vår lärmiljö på nätet, deltar du i undervisning på nätet och får studiematerial. Du kommer till Pinja via Office365.

På läroanstalten finns datorer som studerande kan använda. Du loggar in med dina egna inloggningsuppgifter.

På våra campus finns också övrig personal som ser till att utrymmen och utrustning är säkra, trivsamma och fungerande. Ta gärna kontakt med oss om du behöver information eller hjälp med något.