Studerandes blankett för anmälan om hot och fara

Man kan fylla i blanketten för anmälan om hot och fara t.ex. om man har upplevt hotfullt bemötande, mobbning, sexuella trakasserier eller om man har hamnat i någon annan hotfull eller farlig situation. I blanketten berättar den studerande sin egen syn på situationen.

Blanketten förmedlas automatiskt till Reija Hotti, personalchef på Kyrktjänst, och till Seurakuntaopistos utvecklingschef/säkerhetschef Simo Ikola.

Varje blankett tas upp till behandling. Blanketten behandlas konfidentiellt.