Yrkesexamen i församlings- och begravningsservice

Arbetar du som kyrkvaktmästare i en församling, i ett företag inom begravningsservice eller är du intresserad av dessa uppgifter? Inom branschen behövs mångsidig kompetens, serviceinriktning, flexibilitet och god interaktionsförmåga samt förmåga att anpassa sig även till överraskande situationer. Är du intresserad av mångsidiga och varierande arbetsuppgifter? Avlägg yrkesexamen i församlings- och begravningsservice.

Den som avlagt en yrkesexamen i församlings- och begravningsservice kan, beroende på kompetensområde, arbeta som t.ex. kyrkvaktmästare eller vaktmästare i en församling eller som anställd hos ett företag inom begravningsservice. I examen ingår följande kompetensområden

  • församlingsservice, kyrkvaktmästare
  • begravningsservice, arbetstagare på begravningsbyrå.

Som kyrkvaktmästare ställer du i ordning kyrkan eller församlingslokalerna för olika förrättningar. Du ser till att lokalerna är både prydliga och säkra. Du kan inrikta dig på att sköta städningen av församlingens lokaler och köksverksamheten, sköta handledning och inskolning av församlingens anställda och frivilligarbetare, ta hand om olika begravningar eller planera och utföra skötsel av begravningsplatser. Den som avlagt examen inom kompetensområdet för församlingsservice kan arbeta till exempel som kyrkvaktmästare, vaktmästare eller begravningsplatsarbetare i en församling.

Den som avlagt examen inom kompetensområdet för begravningsservice arbetar i ett företag som erbjuder begravningstjänster. Du kan bland annat sköta kundbetjäning och försäljning, ordna begravningar och sköta andra uppgifter i samband med jordfästningar. Du kan ordna religiösa jordfästningar i samarbete med församlingen eller konfessionslösa minnesstunder. Det går också att rikta in sig på begravningar för medlemmar i olika religiösa samfund och på konfessionslösa begravningar, transport av avlidna, rådgivning till anhöriga om bouppteckningar och dödsboets bankärenden eller arbeta med marknadsföring och kommunikation vid en begravningsbyrå eller i en kyrklig samfällighet.

Om examen

Yrkesexamen i församlings- och begravningsservice ersätter den tidigare yrkesexamen för kyrkvaktmästare. Examen lämpar sig både för personer som byter bransch och för personer som redan har en tidigare utbildning eller arbetserfarenhet från en församling eller begravningsbyrå.

Man avlägger två obligatoriska examensdelar samt valfria examensdelar så att omfattningen blir totalt 150 kp. Det är också möjligt att avlägga endast en enskild examensdel.  Examensutbildningen sker som flerformsstudier där utbildning på arbetsplatsen är en viktig del. Varje studerande får en personlig utvecklingsplan för kunnandet (PUK), där det framgår hur den studerande ska få det kunnande som eftersträvas samt den undervisning och handledning och det stöd som behövs.

Den studerande påvisar sitt kunnande vid ett yrkesprov som består av verkliga arbetsuppgifter och kundservicesituationer på arbetsplatsen. En lärare och en representant för arbetsplatsen ansvarar tillsammans för bedömningen. Utbildningens längd är 1–1,5 år, beroende på tidigare utbildning och arbetserfarenhet. Yrkesexamen ger allmän behörighet för fortsatta studier vid yrkeshögskola eller universitet.

Innehållet i examen

Läs mera om examensgrunderna.

Ansökan

Ansök via kontinuerlig ansökan.

Kostnader

Utbildningsavgiften är 450 euro vid utbildningsavtal och 100 euro vid läroavtal.

Närmare information

Kredu campus

Malin Nyvall, studiesekreterare,
Tfn 044 7033670,
malin.nyvall@seurakuntaopisto.fi

Marianne Asplund, utbildningschef,
tel. 044 768 4428,
marianne.asplund@kredu.fi