Järvenpään kampuksella vieraita eduskunnasta

Kansanedustaja Sirkka-Liisa Anttila (kesk.), keskustan eduskuntaryhmän sivistys- ja sosiaalipoliittinen sihteeri Terhi Peltokorpi sekä
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n ammatillisen koulutuksen asiantuntija Riikka Reina tapasivat opiskelijoita keskiviikkona 1.3.2017 Seurakuntaopistolla Järvenpäässä.

Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajiksi opiskelevat nuoret korostivat opettajien erittäin suurta merkitystä opiskelijan valmistumisessa alansa ammattilaiseksi.

Seurakuntaopistolla nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajaopiskelijoiden koulutus perustuu tiimioppimisen malliin, joka painottaa työelämässä oppimista ja oikeiden, työelämän tarpeista lähtevien toimeksiantojen toteuttamista yhteistyössä työelämäkumppaneiden kanssa. Varsinaista lähiopetusta on hyvin vähän.

Vaikka malli on hyvä, ja opiskelu mielekästä, opiskelijat painottivat tarvitsevansa ohjausta ja tukea työelämälähtöisten projektien toteuttamisessa. Opiskelijoiden mukaan viimeisten kolmen vuoden aikana opiskelussa on tapahtunut muutoksia, mikä näkyy esimerkiksi itsenäisen opiskelun lisääntymisenä.

Ammatilliseen koulutukseen valmistavan Valma-ryhmän opiskelijat kokivat, että suomen kielen oppiminen on kaikkein tärkeintä maahanmuuttajanuorille. He toivoivat tukea myös työssäoppimispaikkojen löytämiseen.

− Työelämän oikeissa tilanteissa oppiminen on hyvä asia, mutta meidän on löydettävä työelämäyhteistyön toteutukseen sekä opiskelijoiden että työelämän edustajien ja oppilaitosten kannalta toimiva malli. Pelisäännöistä ja korvauksista on sovittava, kansanedustaja Anttila sanoi ja painotti sivistyksen, koulutuksen, tutkimuksen ja innovaatioiden olevan tulevaisuudessakin Suomen selkäranka.