NYTT: Förfaringssätt gällande ansökning och urvalsprov för sökande till yrkesutbildningen vid Seurakuntaopisto

Ledningsgruppen vid Seurakuntaopisto har genom ett beslut den 16.3.2020 preciserat tillvägagångssättet kring studerandeantagning med beaktande av situationen med coronaviruset.

Gemensam elevansökan

Seurakuntaopisto ordnar inte inträdes- eller lämplighetstest under våren 2020 även om så tidigare meddelats. Studerandevalet görs på basen av poängsättning från gemensamma elevansökan. Språkprov ordnas på normalt sätt. Hälsovårdsmyndigheternas rekommendationer beaktas under tillfället.

Kontinuerlig ansökan

Kontinuerlig ansökan till Seurakuntaopistos yrkesutbildning sker normalt genom web-sidorna. Urvalsintervjuerna sker tillsvidare genom kommunikation på distans. De sökande informeras individuellt om tidpunkt och förfaringssätt.