Opioidikorvaushoidossa olevat valmistuivat kokemusasiantuntijoiksi

Keskiviikkona 3.5.2017 Seurakuntaopiston Järvenpään kampuksella vietettiin iloista päivää, kun 20 opioidikorvaushoidossa olevaa opiskelijaa sai todistuksen kokemusasiantuntijakoulutuksesta valmistumisesta.

Kokemusasiantuntijakoulutus kehitettiin yhdessä koulutukseen osallistujien kanssa ja se on osa Seurakuntaopiston osahankkeen toimintaa OK-hankkeessa (Opioidikorvaushoidossa olevien sosiaalisen osallisuuden vahvistamisen ESR-hanke.) Seuraavaksi koulutus mallinnetaan ja sitä lähdetään jalkauttamaan muihin oppilaitoksiin ensi syksyn aikana.

Kokemusasiantuntijakoulutus toteutettiin alkuvuoden 2017 aikana kolmessa eri alueryhmässä: Jyväskylässä (yhteistyökumppanina SOVATEK), Tampereella (A-klinikkasäätiön Jeesi) sekä Helsingissä (HDL). Koulutus sisälsi viikoittaiset lähipäivät, joista muutama pidetiin etäyhteyksiä hyödyntämällä ja kaksi kertaa kaikki alueryhmät tapasivat toisensa yhteisen teeman äärellä.

Koulutuksen aikana pohdittiin mm. kokemusasiantuntijan roolia, perehdyttiin mielenterveys- ja päihdehäiriöihin ja harjaannutettiin vuorovaikutus- ja esiintymistaitoja. Myös ryhmänohjaus sekä tukihenkilötoiminta olivat koulutusaiheita. Yksi keskeinen osa koulutusprosessia oli oman tarinan tuottaminen. Viimeisten lähipäivien aikana jokainen opiskelija esitti oman tarinansa muulle ryhmälle.

Koulutuksen suorittaminen oli opiskelijoille hyvin merkityksellinen kokemus. ”Tämä on ensimmäinen asia, joka ei ole jäänyt minulta kesken” totesi yksi valmistuneista. Toinen jatkoi: ” Ensimmäisen kerran tunnen olevani edes vähän kiinni yhteiskunnassa.”

Mikäli haluat lisätietoa hankkeesta tai toivoisit kokemusasiantuntijaa vaikkapa puhumaan opetusryhmälle, ota yhteyttä hanketyöntekijöihimme:

Marianna Kultalahti, p. 044 2990 676, marianna.kultalahti@seurakuntaopisto.fi
Hanna-Leena Hurri, p. 040 621 6861, hanna-leena.hurri@seurakuntaopisto.fi
Leena Paasikannas, p. 040 580 1015, leena.paasikannas@seurakuntaopisto.fi