Seurakuntaopisto vahvistaa asemaansa kasvatus- ja ohjausalojen ammatillisena kouluttajana

Seurakuntaopiston toiminta laajenee

Seurakuntaopiston ammatillisen koulutuksen järjestämislupa kasvaa 19:een perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoon. Uusina tutkintoina Seurakuntaopistossa voi suorittaa seuraavat tutkinnot:

 • hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto
 • matkailualan perustutkinto
 • ravintola-ja cateringalan perustutkinto
 • puhtaus-ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto
 • puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto
 • seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkinto
 • esitys-ja teatteritekniikan ammattitutkinto.

Rehtori Helena Ahosen mukaan hius- ja kauneudenhoitoalan koulutus käynnistyy Seurakuntaopistossa jo ensi vuonna. Muita uusia tutkintoja ei tulla alkuvaiheessa järjestämään omana kokonaisuutenaan, vaan niihin kuuluvia tutkintojen osia voidaan liittää osaksi muita tutkintoja. ”Tämä mahdollistaa opiskelijoiden ja työnantajien kannalta mielekkäät tutkintokokonaisuudet”, Ahonen toteaa. Uusia tutkintoja käynnistetään vaiheittain kysynnän mukaan.

Ammatillisen koulutuksen 1.1.2018 voimaan astuva reformi

Reformi kokoaa nuorisoasteen ja aikuisille suunnatun ammatillisen koulutuksen yhdeksi kokonaisuudeksi. ”Seurakuntaopistossa opiskelija voi nyt vapaasti valita millä tavoin osaamisensa hankkii. Kaikki amis-palvelut ovat saatavissa yhdeltä luukulta” kertoo ammatillisen koulutuksen johtaja Soili Lehtiniemi.

Tutkintouudistuksen jälkeen edellä kuvattujen uusien tutkintojen lisäksi Seurakuntaopistossa voi suorittaa terveys- ja hyvinvointialan kasvatus- ja ohjausalan perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnon sekä sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, kehitysvamma-alan ammattitutkinnon, päihdetyön ammattitutkinnon, mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnon, vanhustyön erikoisammattitutkinnon sekä kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon. Muilta aloilta Seurakuntaopistossa voi suorittaa lähiesimiestyön ammattitutkinnon, johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon ja tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon.

Seurakuntaopisto toteuttaa myös ammatilliseen koulutukseen valmentavaa VALMA-koulutusta.

Seurakuntaopisto on arvostettu ja tunnettu hyvinvointi- ja kasvatusalojen koulutuksen erityisosaaja. ”Ihmisen kasvun ja kehityksen ohjaaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen on vahvaa osaamistamme. Näitä taitoja haluamme jakaa nuorille ja aikuisille ammattia ja työuraa varten. Meidät tunnetaan myös vahvana kumppanina työyhteisöjen kehittämisessä. Tarjoamme työyhteisöille täydennyskoulutusta ja uutta virtaa työpaikan arjen rutiinien pyörityksiin”, Lehtiniemi lisää.

Toiminta laajenee myös maantieteellisesti

Koulutusta järjestetään ensisijaisesti viidessä maakunnassa, joissa oppilaitoksella on kampukset: Uusimaa, Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa. Uusi järjestämislupa mahdollistaa koulutuksen järjestämisen koko maassa. Kasvatus- ja ohjausalan tutkintoja järjestetään myös ruotsinkielisenä. Seurakuntaopistossa saa toteuttaa uuden luvan puitteissa noin 1.400 opiskelijatyövuotta vuodessa, joka on opiskelijamäärinä noin 2500 ammatillisen koulutuksen opiskelijaa. Ammatillisen koulutuksen lisäksi Seurakuntaopisto on vapaan sivistystyön suurin koulutuksenjärjestäjä Suomessa.

Kielivalikoima laajenee

Jatkossa Seurakuntaopiston opetuskielivalikoima kasvaa suomen ja ruotsin lisäksi myös englannin ja venäjänkielisiin koulutuksiin. Rehtori Helena Ahosen mukaan englanninkielistä kasvatus- ja ohjausalan koulutusta tullaan järjestämään pääkaupunkiseudulla, jossa sille on eniten tarvetta, sekä maahanmuuttajaopiskelijoille. Venäjänkielinen koulutus kohdistetaan Seurakuntaopiston Ruokolahden kampukselle Etelä-Karjalaan.

Lisätietoja

Helena Ahonen, rehtori, p. 040 537 0999, helena.ahonen@seurakuntaopisto.fi
Soili Lehtiniemi, koulutusjohtaja, p. 040 748 1223, soili.lehtiniemi@seurakuntaopisto.fi

Ammatillisten tutkintojen ja koulutusten järjestämislupa 1.1.2018

Humanistiset ja taidealat

 • Esitys- ja teatteritekniikan ammattitutkinto

Kauppa, hallinto ja oikeustieteet

 • Lähiesimiestyön ammattitutkinto
 • Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto 1.1.2019 lukien

Tekniikan alat

 • Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Terveys- ja hyvinvointialat

 • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
 • Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto 1.8.2018 lukien
 • Päihdetyön ammattitutkinto
 • Kehitysvamma-alan ammattitutkinto
 • Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto 1.1.2019 lukien
 • Vanhustyön erikoisammattitutkinto
 • Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto
 • Kuntoutus-, tuki ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto 1.8.2018 lukien
 • Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto 1.1.2019 lukien

Palvelualat

 • Matkailualan perustutkinto
 • Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto 1.8.2018 lukien
 • Ravintola- ja catering-alan perustutkinto 1.8.2018 lukien
 • Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto 1.8.2018 lukien
 • Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto
 • Seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkinto 1.8.2018 lukien

sekä ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus VALMA