UUSI LINJAUS: Seurakuntaopiston ammatilliseen koulutukseen opiskelijaksi hakeutuminen ja valintamenettely

Seurakuntaopiston johtoryhmä on täsmentänyt 16.3.20 tekemällään päätöksellä opiskelijavalintaan liittyviä menettelyjä huomioiden koronaviruksesta johtuvat asiat.

Yhteishaku

Seurakuntaopisto ei järjestä keväällä 2020 pääsy- ja soveltuvuuskokeita aiemmin ilmoitetusta poiketen. Opiskelijavalinnat tehdään yhteishaun muun pisteytyksen perusteella. Kielikoe järjestetään normaaliin tapaan ottaen huomioon terveysviranomaisten ohjeet.

Jatkuva haku

Seurakuntaopiston ammatillisen koulutuksen jatkuvaan hakuun voi hakeutua normaaliin tapaan www-sivujen kautta. Valintahaastattelut järjestetään toistaiseksi etäyhteyksien kautta. Hakijoita tiedotetaan ajankohdista ja menettelytavasta erikseen.