Seurakuntaopiston Järvenpään kampuksella todettu tuberkuloositapaus

Seurakuntaopiston Järvenpään kampuksella keväällä 2018 opiskelleella henkilöllä on todettu 20.6. korkean tartuntariskin keuhkotuberkuloosi. Opiskelija haki aktiivisesti apua oireisiinsa ja hänet otettiin sairaalahoitoon välittömästi 11.6., kun vahva epäilys sairaudesta ilmeni. Opiskelija on edelleen sairaalahoidossa, eikä uusien tartuntojen varaa enää ole.

Tuberkuloosille tässä yhteydessä merkittävästi altistuneet, käytännössä tiiviisti ja pidempään sairastuneen välittömässä läheisyydessä olleet, opiskelijat, henkilökunnan jäsenet ja muu lähipiiri on kartoitettu. Yhteensä altistuneita on noin 30. Järvenpään terveyskeskuksen tartuntatautilääkäri- ja hoitaja ottavat henkilökohtaisesti yhteyttä heihin 26.6. alkaen. Kaikki merkittävästi altistuneet pyritään tavoittamaan niin pian kuin mahdollista ja heidät ohjataan tutkimuksiin mahdollisen tuberkuloositartunnan selvittämiseksi. Jos oireita esim. pitkittynyt yskä, laihtuminen ja lämpöily ei ole, ei ole syytä huolestua ja voi elää aivan normaalisti.

Tuberkuloosi on infektiotauti, joka ilmenee yleisimmin keuhkoissa. Se leviää yskiessä ilmaan ja tarttuu ilmassa olevien pienten pisaroiden välityksellä ihmisestä toiseen. Vain noin kolmasosa tuberkuloosille altistuneista saa tartunnan. Tartunnan riskiin vaikuttaa kontaktin läheisyys, altistusaika, altistuneen henkilön mahdolliset puolustuskykyä heikentävät sairaudet tai lääkehoidot ja ilmassa olevien tuberkuloosibakteerien määrä.

Merkittävänä altistumisena pidetään joko yhtenäistä tai pidemmällä aikavälillä kertynyttä vähintään 40 tunnin oleskelua samassa luokkahuoneessa tai sitä pienemmässä tilassa sairastuneen kanssa silloin, kun hänellä on ollut oireita. Satunnainen oleskelu esimerkiksi opiskelija- ja henkilökuntaravintoloissa, suurissa auditorioissa tai käytävillä eivät muodosta merkittävää tartuntariskiä.

Valtaosalla tuberkuloositartunnan saaneista ei koskaan ilmene oireista tautia. Taudin kehittyessä ensimmäiset oireet ilmaantuvat yleensä kahden vuoden kuluessa tartunnasta, mutta ne voivat ilmetä vasta kymmenien vuosien kuluttua vastustuskyvyn heikentyessä ikääntymisen, perussairauksien tai puolustuskykyä heikentävien lääkehoitojen vuoksi.

Lisätietoja:

Järvenpään kampuksen opiskelijoiden ja henkilökunnan tähän asiaan liittyviin, omaa terveydentilaa koskeviin huoliin vastaa Järvenpään terveyskeskuksen tartuntatautihoitaja Kaisa Vaiviolahti, p. 040 315 1767 sekä viikon 26 aikana Seurakuntaopiston Järvenpään kampuksen terveydenhoitaja Pauliina Onkalo, p. 040 315 3214.

Asiaan liittyviin yleisiin kysymyksiin vastaavat Seurakuntaopiston rehtori Helena Ahonen, p. 040 537 0999 ja viestintäpäällikkö Salla Peltonen, p. 044 288 4476.

Tuberkuloosi on yleisvaaralliseksi luokiteltu tartuntatauti. Tuberkuloosiin sairastuneen hoidosta vastaa erikoissairaanhoito ja altistuneiden tutkimuksista Järvenpään kunnassa tartuntataudeista vastaava lääkäri Paula Kosonen. Altistuneiden yhteyshenkilönä terveydenhuoltoon toimii tartuntatautihoitaja Kaisa Vaviolahti.

Lisätietoja tuberkuloosista tuberkuloosi.fi.