Seurakuntaopiston Julia Neumannille Suomen opiskelija-allianssi Osku ry:n Amis-tähtistipendi

Seurakuntaopistosta Ruokolahdella lastenohjaajaksi valmistuvalle Julia Neumannille on myönnetty Vuoden AMIS-tähtistipendi. Suomen opiskelija-allianssi Osku ry:n AMIS-tähtistipendit jaettiin tänä keväänä kuudetta kertaa, kolmessa kategoriassa. Osku ry toimii valtakunnallisesti edistäen opiskelijoiden asioita.

AMIS-tähtistipendin perusteluissa on mainittu, että Julia Neumann on osoittanut poikkeuksellista aktiivisuutta oppilaitosympäristössä ja toiminut näin erinomaisena malliesimerkkinä amiksille ympäri Suomea. Julia on toiminut Seurakuntaopiston Ruokolahdella toimivan Jaakkiman kampuksen opiskelijakunnan puheenjohtajana, Seurakuntaopiston opiskelijakunnan kattojärjestön hallituksen jäsenenä sekä opiskelijajäsenenä Jaakkiman kampuksen hyvinvointityöryhmässä. Toiminnallaan Julia on halunnut edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja tuoda opiskelijoiden äänen kuuluviin.

Julia Neumann suoritti kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisalan ja valmistui lastenohjaajaksi. Opiskelujensa aikana Julia on ollut hyvin tunnollinen. Opinnot ovat edenneet nopeaan tahtiin. Ahkerana opiskelijana Julia on käyttänyt myös vapaa- ja loma-ajat opiskeluun. Opiskelu on motivoinut häntä kohti työelämää ja tulevaisuudessa Julia haluaa tehdä töitä varhaiskasvatuksessa lastenohjaajana.

Julia Neumann on kotoisin Saksasta. Suomeen hän tuli ensimmäisen kerran au pairiksi vuonna 2008. Au pair vuoden jälkeen hän palasi Saksaan opiskelemaan. Vuodesta 2013 lähtien Julia on asunut Suomessa.

Lisätietoja:

Julia Neumann, p. 046 6352 239
Katja Paakki, opettaja, p. 040 640 3804, Seurakuntaopisto, Jaakkiman kampus, Ruokolahti

Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry on vuonna 2001 ammatillisen 2. asteen opiskelijoiden perustama ja omistama opiskelija- ja nuorisojärjestö, jossa opiskelijat itse tekevät toiminnan ja päätökset. OSKUssa kaikki valta ja vastuu on amiksilla, sillä he itse tuntevat parhaiten kaikki amiselämän ilot ja haasteet. OSKUssa nuoriin ja heidän mielipiteisiinsä luotetaan ja niitä arvostetaan. Toiminta perustuu vahvaan jäsendemokratiaan. Kuuntelemme ja selvitämme säännöllisesti amisten mielipiteitä. Liittokokouksessa ja liittohallituksessamme päätöksiä tekevät vain amikset itse. Tämän vuoksi järjestömme toiminta on osallistavaa, omaehtoista, aina amisten näköistä, itse tehtyä ja siten amiksille houkuttelevaa. www.osku.fi